Årsager til manglende vaccination

Der kan være flere årsager til at børnevaccinationer mangler, og der derfor er sendt en påmindelse til forældrene om vaccination.

Inden du evt. kontakter lægen, er det en god ide at se, hvilke vaccinationer der er givet iflg. det gule vaccinationskort.

Barnet har ikke fået de anbefalede vaccinationer

I dette tilfælde kan man kontakte sin læge for at få vaccinationerne eller få yderligere rådgivning om vaccination.

Barnet har fået vaccinationerne, men de er ikke registreret på www.sundhed.dk

Hvis barnet er født efter 27. maj 2004, eller forældremyndigheden er afgjort i Statsforvaltningen kan forældre selv slå barnet op sundhed.dk, og tjekke om vaccinationerne er registreret - og eventuelt tilføje manglende vaccinationer.

Siden november 2015 har alle læger haft pligt til at registrere givne vaccinationer i Det Danske Vaccinationsregister, og de bør fremgå af Fælles Medicinkort. Vaccinationer givet før november 2015 kan mangle, hvis barnet er vaccineret på en børneafdeling/ambulatorium eller hvis lægen ikke har afregnet de givne vaccinationer med sygesikringen eller har registreret vaccinationen på en forælders CPR-nr.

Vaccinationer, der er givet i udlandet, vil heller ikke fremgå at sundhed.dk.

Hvis barnet er født før den 27. maj 2004, og I er usikre på, om barnet har fået de anbefalede vaccinationer, kan I kontakte jeres læge for yderligere rådgivning.