Påmindelser om manglende børnevaccination: 2014-ordningen

Statens Serum Institut (SSI) har siden den 15. maj 2014 sendt skriftlige påmindelser om børnevaccination til forældre med børn, der fylder 2, 6½ og 14 år, hvis børnene mangler mindst én vaccination, der anbefales i børnevaccinationsprogrammet.

Påmindelserne dannes på baggrund af oplysninger om vaccinationer, der er registreret i Det Danske Vaccinationsregister (DDV), og som er tilgængelige for borgere og sundhedsfaglige på www.sundhed.dk. Du/I kan eventuelt selv oprette de vaccinationer, der mangler at blive registreret på www.sundhed.dk.

Der vil være tilfælde, hvor forældre modtager en påmindelse, selvom deres børn faktisk har fået de anbefalede vaccinationer. Det kan ske, hvis lægen har glemt at registrere vaccinationen direkte i DDV eller har glemt at indberette vaccinationen til sygesikringen, eller i de tilfælde hvor barnet er vaccineret i udlandet, Læs mere om årsager til at vaccinationer kan mangle.

Denne påmindelsesordning vil gradvis blive afløst af Påmindelsesordning 2019.