Om pneumokokvaccination

Spørgsmål og svar om pneumokokvaccination

Hvornår blev pneumokokvaccination indført i børnevaccinationsprogrammet?

Den 1. oktober 2007 blev vaccination med 7-valent konjugeret pneumokokvaccine (PCV7) indført i det danske børnevaccinationsprogram  og alle børn født efter 30.april 2006 har fået tilbud om pneumokokvaccination.

Fra uge 16 2010 blev den 13-valente Prevenar (PCV13) leveret i stedet for PCV7.

Forholdsregler ved skift fra PCV7 til 13-valent Prevenar

Børn, som var påbegyndt vaccination med PCV7 kunne frit skiftes over til PCV13 . Anbefalingen var, at de praktiserende læger brugte deres lager af PCV7 op og derfor er der en glidende overgang hen over foråret 2010 med hvilken vaccine det enkelte barn har modtaget. 

Hvad indeholder den konjugerede pneumokokvaccine (PCV13)?

Vaccinen indeholder kapselmateriale fra 13 pneumokoktyper koblet til hjælpestoffet CRM 197, som er en ugiftig mutant af difteritoxin. Vaccinen indeholder desuden aluminiumfosfat og natriumklorid.

Hvor godt beskytter vaccinen?

Anvendelsen af den 7-valente vaccine har i store undersøgelser i USA, hvor 38.000 raske børn blev vaccineret i et 4-dosis program, vist at forebygge 97 % af invasiv pneumokoksygdom forårsaget af de pneumokoktyper, der findes i vaccinen.

Studier fra USA og Finland har endvidere vist, at vaccinen kan forebygge 6 % af alle tilfælde af mellemørebetændelse, 34 % af alle mellemørebetændelser forårsaget af pneumokokker samt ca. 20 % af alle drænindlæggelser som følge af tilbagevendende mellemørebetændelse. Derudover kan vaccinen forebygge godt 20 % af røntgenpåviste lungebetændelser.

Beskytter pneumokokvaccinen mod meningitis forårsaget af meningokokbakterien?

Pneumokokvaccinen giver ikke beskyttelse mod meningokokbakterien, der er den næsthyppigste årsag til bakteriel meningitis i Danmark.

Hvor længe beskytter vaccinen?

Efter en vaccineserie anses barnet at være beskyttet mod invasiv pneumokoksygdom forårsaget af de tretten pneumokoktyper indtil 4 års-alderen. Efter denne alder er invasiv pneumokoksygdom sjælden hos børn.

Hvor lang tid skal der gå mellem to vaccinationer?

Sunde og raske børn:

Alder 3-11 måneder ved første vaccination:
Mellem 1. og 2. vaccination er minimumsintervallet 1 måned.
Mellem 2. og 3. vaccination er minimumsintervallet 2 måneder.
Tredje vaccination gives, når barnet er mindst 12 måneder gammelt.

Alder > 12 måneder ved første vaccination:
Der gives 2 vaccinationer med mindst to måneders interval.

Skal børn med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom have flere vacciner:

Ja, børn med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom skal eventuelt have flere doser af pneumokokvaccinen. Der kan ligeledes være andre aldersgrænser. Ligeledes vil der evt. være mulighed for at søge klausuleret tilskud til vaccinen. Se Personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Hvorfor skal børn over 1 år kun have to vaccinationer?

Hos børn over 1 år er immunsystemet blevet så modnet, at der dannes tilstrækkelige antistoffer efter to vaccinationer.

Skal der gives revaccination?

Der anbefales ikke revaccination af sunde og raske børn, der har fået en fuld vaccinationsserie.

Kan vaccinen gives sammen med andre vacciner?

Ja, PCV13 kan gives samtidig med fx DiTeKiPol/Hib- og MFR-vaccinerne. Vaccinerne gives altid på separate indstikssteder.

Hvilke bivirkninger kan forventes?

Feber og lokal reaktion i form af rødme, hævelse og ømhed på injektions-stedet er almindelige reaktioner. Efter vaccination ses også irritabilitet, opkast, diarré og nedsat appetit.

Hvorfor bør alle børn vaccineres mod pneumokokker?

Vaccinationsprogrammet har til formål at beskytte både den enkelte og de mange.

Jo flere der er vaccineret, desto færre kan smitte videre. De få uvaccinerede vil være beskyttet, hvis tilstrækkeligt mange vaccineres, så bakterierne ikke kan cirkulere i befolkningen. Dette fænomen kaldes flokbeskyttelse.

Hvem skal ikke have vaccinen?

Børn med overfølsomhed over for indholdsstoffer i vaccinen, herunder difteritoxoid, skal ikke vaccineres.

Hvad er forskellen på de to vacciner, der anvendes mod pneumokokker?

Den vaccine, der anvendes i børnevaccinationsprogrammet, er en konjugeret vaccine, og indeholder kapselmateriale fra 13 pneumokoktyper, der hyppigt forårsager infektion hos små børn. Vaccinen kan anvendes fra 2-måneders alderen.

Den anden vaccine er en polysakkaridvaccine, og indeholder kapselmateriale fra 23 pneumokoktyper. Vaccinen er ikke virksom hos børn under 2 år, men anbefales til børn over 2 år i særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom samt til raske personer over 64 år, hvor den dækker ca. 70 % af alle tilfælde af invasiv pneumokoksygdom.

Er der nye pneumokokvacciner på vej?

Pneumokokvacciner, der er type-uafhængige, er endnu på eksperimentalstadiet.

Hvor forekommer pneumokokker?

Pneumokokker (Streptococcus pneumoniae) forekommer naturligt i næse og svælg hos personer i alle aldre og over hele verden. Bærerhyppigheden er størst hos børn og især hos dem, der passes i daginstitution samt hos voksne med tæt kontakt til børn.

Hvordan smitter pneumokokker?

Pneumokokker kan smitte fra person til person ved nys, hoste eller ved direkte kontakt.

Hvilke infektioner forårsager pneumokokker?

Pneumokokker er hyppigt årsag til akut mellemørebetændelse og bihulebetændelse samt lungebetændelse. De alvorligste former af invasiv pneumokoksygdom er blodforgiftning og hjernehindebetændelse (meningitis).

Hvor hyppig er invasiv pneumokoksygdom?

Den højeste forekomst af invasiv pneumokoksygdom findes hos børn under 2 år samt hos ældre over 64 år. Incidensen for børn under 2 år var, i perioden 2000-2005, ca. 50 tilfælde pr. 100.000 pr. år, hvilket er ca. 2½ gang hyppigere end blandt den samlede befolkning. Incidensen for børn under 2 år i var i 2013 faldet til ca. 18 tilfælde pr. 100.000 pr. år.

Invasiv pneumokoksygdom er sjælden blandt større børn og voksne. Incidensen for ældre over 64 år var i samme periode ca. 70 pr. 100.000 pr. år, og er i 2013 faldet til ca. 43 pr. 100.000 pr. år.