Interval mellem vaccinationer

For at få børnene vaccineret på den hurtigste og mest hensigtsmæssige måde anbefales det, at vaccinationsprogrammet så vidt muligt overholdes.

Ved tilfælde af akut sygdom med høj feber (> 38,5 grader) bør vaccination udskydes. Milde infektioner som almindelig forkølelse, med eller uden feber, giver ikke anledning til at udskyde vaccination.

Eventuel udskydelse af vaccination bør drøftes med lægen.

Er vaccinationsplanen ikke overholdt, bør den eller de manglende vaccinationer gives snarest muligt, se minimumsintervaller i skemaet. 

Der skal aldrig begyndes forfra i en vaccinationsserie, selvom det anbefalede tidsinterval er overskredet. Der fortsættes således med den næste dosis i serien.

Bemærk, at:

  • alle vaccinerne kan gives samtidigt, men med forskellige indstikssteder
  • ingen vacciner må blandes, med mindre det er angivet på pakningen
  • forskellige vacciner kan gives med vilkårligt interval

Se også Vejledende intervaller mellem levende og dræbte vacciner.

OBS - Tilpasning til børnevaccinationsprogrammet
Udenlandske børn er ofte vaccineret efter et andet program. Læs her om tilpasning til det danske vaccinationsprogram.

Vaccine Alder ved vaccination Interval Anbefalet  Min. Maks.

PENTAVAC

DiTeKiPol-Hib

 

3 mdr. Mellem 1. og
2. injektion
2 mdr. 2 mdr. Intet
5 mdr.  Mellem 2. og
3. injektion
7 mdr. 6 mdr. Intet 
12 mdr.        

Pneumokok

3 mdr. Mellem 1. og
2. injektion
2 mdr. 1 mdr. Intet
5 mdr. Mellem 2. og
3. injektion
7 mdr. 2 mdr. Intet
12 mdr.        
MFR 15 mdr. Mellem 1. og
2. injektion
Ca. 2½ år 1 mdr. Intet
4 år        

TETRAVAC

DiTeKiPol  

 
5 år Fra sidste grund-vaccination 4 år 3 år Intet
DiTe (revaccination)   Fra sidste revaccination Hvert 10. år 10 år Intet
HPV (9-valent) to-dosis program Mellem 1. og
2. injektion
6 mdr. 5 mdr. 13 mdr. Overskrides dette anbefales et tre-dosis program.
HPV (9-valent) tre-dosis program Mellem 1. og
2. injektion
1 mdr. 1 mdr. Det anbefales, at alle tre vacciner gives inden for ét år. Ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt.
Mellem 2. og
3. injektion
5 mdr. 3 mdr.