Intervaller og tilpasning til programmet

De anbefalede vaccinationstidspunkter og intervaller mellem vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet skal så vidt muligt overholdes. Men i visse tilfælde kan der dog være behov for at afvige fra anbefalingerne.

Der kan være forhold, som kan betyde, at man ønsker at give vacciner tidligere end planlagt, ligesom man kan være forsinket i forhold til anbefalinger. Her gives vejledning om anbefalet interval mellem vaccinationer, og særlige forhold man skal være opmærksom på, når man administrerer levende og inaktiverede vacciner.

Vaccinationsprogrammerne varierer fra land til land, selvom sygdommene, der vaccineres imod, stort set er de samme. Mange lande har et vaccinationsprogram med flere doser af hver vaccine, flere vacciner og andre vaccinationstidspunkter. Kommer man til Danmark fra et andet land, kan det være nødvendigt at give yderligere vaccinationer, og der kan findes vejledning om tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram.

I situationen, hvor et barn har fulgt et andet lands børnevaccinationsprogram, men hvor man ikke kan læse vaccinationskortet, er der hjælp at hente i WHO’s oversigt over de enkelte landes børnevaccinationsprogrammer (der skal scrolles lidt ned af siden, der er mouse-over på forkortelser med vaccinernes navne)