Center for Biosikring og Bioberedskab

Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB) er national myndighed for biosikring samt for indeslutning af poliovirus. Centret er desuden en del af det nationale sikkerhedsberedskab og opretholder den operative specialkompetence til at imødegå biologiske angreb og udslip af farlige biologiske stoffer.

CBB blev oprettet i 2001 under Indenrigs- og Sundhedsministeriet og er en del af SSI.

Visse biologiske stoffer, procesudstyr og teknologi har en fredelig anvendelse i forskning og industrivirksomheder, men kan også misbruges til fremstilling og brug af biologiske våben. Materialet har såkaldt dobbelt anvendelighed og er underlagt kontrol. CBB er den myndighed i Danmark, der udsteder tilladelse til besiddelse, anvendelse og opbevaring af kontrolbelagt materiale, fører tilsyn jf. biosikringsbekendtgørelser for hhv. human- og dyrepatogener samt vejleder og uddanner i biosikring.

CBB forvalter ligeledes reglerne i bekendtgørelse om kontrolforanstaltninger mod poliovirus og materiale, der potentielt indeholder infektiøst poliovirus.

Ved mistanke om tyveri, misbrug, bortkomst eller ukontrolleret udslip af kontrolbelagte biologiske stoffer, skal man straks rette henvendelse til CBB’s døgnvagt på telefon: 7020 6606.

Ved mistanke om en bioterrorhændelse skal man ringe 112.

Centrets chef er Vibeke Østergaard Thomsen.

Yderligere information, vejledninger og blanketter findes på www.biosikring.dk