Udbrud med Salmonella Muenchen sekvenstype 82 i Danmark

I løbet af marts og april 2023 har Statens Serum Institut registreret 21 tilfælde af Salmonella Muenchen. Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU efterforsker sygdomsudbruddet.

Om sygdomsudbruddet

I marts og april 2023 blev der på Statens Serum Institut registreret 21 personer, som er smittet med den samme type Salmonella (figur 1). Blandt de syge er 9 mænd og 12 kvinder. Patienterne er mellem 10-95 år (medianalder er 75 år). Patienterne er bosat i hele landet (tabel 1).

Figur 1. Antal tilfælde af Salmonella Muenchen per uge, 2023, (n=21)

Tabel 1. Patienter med samme type Salmonella i Danmark, midt marts til og med april 2023, per region (n=16)

Region   Antal patienter 
 Hovedstaden   10
 Midtjylland   4
 Nordjylland   2
 Sjælland   4
 Syddanmark   1
  I alt  21

Efterforskningen af udbruddet

Udbruddet bliver håndteret i Den Centrale Udbrudsgruppe, som består af SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. SSI står for helgenomsekventering af isolater fra patienterne og interview med patienter eller pårørende med henblik på at identificere en mulig smittekilde.

Udbrudsstammen

Bakterien er af typen Salmonella Muenchen. Ved helgenomsekventering af de bakterier som blev isoleret fra patienterne, sås det, at de var meget nært beslægtede og alle tilhørte sekvenstype 82.

Generelt om salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes flere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Læs mere om salmonellainfektion.