Udbrud med invasiv listeriainfektion sekvenstype 8

Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU efterforsker i øjeblikket flere forskellige sygdomsudbrud med Listeria monocytogenes.

Listeriainfektion er en fødevarebåren sygdom, der kan give blodforgiftning eller hjernehindebetændelse hos personer, der har nedsat immunforsvar. Sygdommen kan desuden være farlig for gravide og deres ufødte barn. Listeriaudbrud er ofte langvarige, smitten kan optræde i en periode på op til flere år. I det aktuelle udbrud er smittekilden fortsat ukendt, men en udredning er i gang.

Status på sygdomsudbruddet

I alt er syv personer blevet smittet med den samme type af listeria siden oktober 2021 (figur 1). Patienterne er fire mænd og tre kvinder i alderen over 50 år. Patienterne bor i hele landet (tabel 1).

Figur 1. Måned for prøvetagning for patienter med Listeria monocytogenes ST8 i Danmark, oktober 2021 – juni 2022 (n=7)

Tabel 1. Patienter med Listeria monocytogenes sekvenstype 8 i Danmark, oktober 2021- juni 2022, per region (n=7)

Region  Antal patienter
 Hovedstaden 1
 Sjælland 0
 Syddanmark 2
 Midtjylland 2
 Nordjylland 2
 I alt 7

Udbrudsstammen

Bakterien er af typen Listeria monocytogenes. Ved helgenomsekventering af de Listeria monocytogenes-bakterier som er isoleret fra patienterne, ses det at de er meget nært beslægtede og tilhører sekvenstype 8.

Efterforskningen af udbruddet

Udbruddene håndteres i den Centrale Udbrudsgruppe, som består af SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. SSI står for helgenomsekventering af patienternes listeriaisolater og interview med patienter eller pårørende med henblik på at identificere en mulig smittekilde.

Særligt til sundhedspersonale

Sundhedspersoner bør være opmærksomme på listeriainfektion som differentialdiagnose, når personer henvender sig med relevante symptomer. Alvorlig listeriainfektion kan give blodforgiftning eller hjernehindebetændelse. Symptomerne omfatter høj feber, kulderystelser, muskelømhed og påvirket almentilstand og nakke- og rygstivhed eller ændret bevidsthedsniveau.

Kliniske mikrobiologiske afdelinger, der diagnosticerer en listeriainfektion, skal hurtigst muligt indsende listeriaisolater til Statens Serum Institut for yderligere typning.

Generelle råd til forebyggelse af listeriainfektion

Fødevarestyrelsen har vejledninger til, hvordan man undgår listeria, hvis man er alvorligt syg eller har nedsat immunforsvar eller er gravid. Her lyder rådene blandt andet:

  • Spis koldrøget fisk, gravad fisk og kødpålæg så friskt som muligt
  • Hold køleskabstemperaturen på 5 °C eller koldere
  • Undgå upasteuriseret mælk og bløde råmælksoste.

Fødevarestyrelsens vejledninger:

Sådan undgår du listeria - hvis du er syg
Sådan undgår du listeria - hvis du er gravid

Læs mere

Læs mere om listeriainfektion
Læs mere om overvågning af listeriainfektion i Danmark