Udbrud med invasiv listeriainfektion sekvenstype 11

Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU efterforsker i øjeblikket flere forskellige sygdomsudbrud med Listeria monocytogenes.

Listeriainfektion er en fødevarebåren sygdom, der kan give blodforgiftning eller hjernehindebetændelse hos personer, der har nedsat immunforsvar. Sygdommen kan desuden være farlig for gravide og deres ufødte barn. Listeriaudbrud er ofte langvarige, smitten kan optræde i en periode på op til flere år.

I det aktuelle udbrud er smittekilden fortsat ukendt, men en udredning er i gang.

Status på sygdomsudbruddet

I alt er 12 personer blevet smittet med den samme type af listeria siden oktober 2020 (figur 1). Patienterne er syv mænd og fem kvinder i alderen over 70 år. Patienterne bor i hele landet, med undtagelse af Region Nordjylland (tabel 1).

Figur 1. Måned for prøvetagning for patienter med Listeria monocytogenes ST11 i Danmark, oktober 2020 – maj 2022 (n=12)

Tabel 1. Patienter med Listeria monocytogenes sekvenstype 11 i Danmark, oktober 2020 - maj 2022, per region (n=12)

Region  Antal patienter
 Hovedstaden  6
 Sjælland  2
 Syddanmark  1
 Midtjylland  3
 Nordjylland  0
 I alt 12

Udbrudsstammen

Bakterien er af typen Listeria monocytogenes. Ved helgenomsekventering af de Listeria monocytogenes-bakterier som er isoleret fra patienterne, ses det at de er meget nært beslægtede og tilhører sekvenstype 11.

Efterforskningen af udbruddet

Udbruddene håndteres i den Centrale Udbrudsgruppe, som består af SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. SSI står for helgenomsekventering af listeriaisolater fra patienterne og interview med patienter eller pårørende med henblik på at identificere en mulig smittekilde.

Særligt til sundhedspersonale

Sundhedspersoner bør være opmærksomme på listeriainfektion som differentialdiagnose, når personer henvender sig med relevante symptomer. Alvorlig listeriainfektion kan give blodforgiftning eller hjernehindebetændelse. Symptomerne omfatter høj feber, kulderystelser, muskelømhed og påvirket almentilstand og nakke- og rygstivhed eller ændret bevidsthedsniveau.

Kliniske mikrobiologiske afdelinger, der diagnosticerer en listeriainfektion, skal hurtigst muligt indsende listeriaisolater til Statens Serum Institut for yderligere typning.

Generelle råd til forebyggelse af listeriainfektion

Fødevarestyrelsen har vejledninger til, hvordan man undgår listeria, hvis man er alvorligt syg eller har nedsat immunforsvar eller er gravid. Her lyder rådene blandt andet:

  • Spis koldrøget fisk, gravad fisk og kødpålæg så friskt som muligt
  • Hold køleskabstemperaturen på 5 °C eller koldere
  • Undgå upasteuriseret mælk og bløde råmælksoste.

Fødevarestyrelsens vejledninger:

Sådan undgår du listeria - hvis du er syg
Sådan undgår du listeria - hvis du er gravid

Læs mere

Læs mere om listeriainfektion
Læs mere om overvågning af listeriainfektion i Danmark