Udbrud med invasiv listeriainfektion sekvenstype 7 i Danmark forårsaget af fiskefrikadeller

Mellem midt august til og med november 2022 har Statens Serum Institut registreret 10 tilfælde af Listeria monocytogenes. Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU har efterforsket sygdomsudbruddet og identificeret fiskefrikadeller som kilden.

Om sygdomsudbruddet

Mellem midt august til og med november 2022 registrerede Statens Serum Institut 10 personer, som er smittet med den samme type Listeria monocytogenes (figur 1). Blandt de syge er 4 mænd og 6 kvinder. I forhold til alder er der tale om et barn og 8 voksne (medianalder er 76 år). Patienterne er smittet i hele landet (tabel 1). Interviews med seks patienter viste, at alle havde spist fiskefrikadeller.

Listeria monocytogenes sekvenstype 7 for uge 46 2022

Tabel 1. Patienter med samme type Listeria monocytogenes i Danmark, august til oktober 2022, per region (n=10)

Region

Antal patienter

Hovedstaden  4
Midtjylland 2
Nordjylland 0
Sjælland 1
Syddanmark 3
I alt 10

Efterforskningen af udbruddet

Udbruddet håndteres i Den Centrale Udbrudsgruppe, som består af SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. SSI står for helgenomsekventering af listeriaisolater fra patienterne og interview med patienter eller pårørende med henblik på at identificere en mulig smittekilde. Udbrudsopklaringen viste at fiskefrikadeller var årsag til sygdomsudbruddet. Fiskefrikadellerne blev kaldt tilbage fra butikkerne 8. november 2022.

Nyheder om udbruddet

9. november 2022: Fiskefrikadeller årsag til sygdomsudbrud med listeria

Nyhed om tilbagetrækningen fra Fødevarestyrelsen.

Udbrudsstammen

Bakterien er af typen Listeria monocytogenes. Ved helgenomsekventering af de Listeria monocytogenes-bakterier som er isoleret fra patienterne, ses det at de er meget nært beslægtede og tilhører sekvenstype 7.

Fakta om listeria

Listeria er særlig farlig for syge, svækkede, ældre og gravide. Fødevarestyrelsen har en række råd til, hvordan disse særligt sårbare grupper kan undgå listeria:

  • Spis koldrøget fisk, gravad fisk og kødpålæg så friskt som muligt
  • Hold køleskabstemperaturen på 5 °C eller koldere
  • Undgå upasteuriseret mælk og bløde råmælksoste.

Fødevarestyrelsens vejledninger

Sådan undgår du listeria – hvis du er syg

Sådan undgår du listeria – hvis du er gravid

Læs mere

Læs mere om listeriainfektion

Læs mere om overvågning af listeriainfektion i Danmark