Udbrud af antibiotikaresistente bakterier i lægemidlet Dicillin

Udbrud med carbapenemase-producerende ST79 Enterobacter hormaechei.

14 patienter er fundet positive med en unik epitype af bakterien ST79 Enterobacter hormaechei med resistensgenerne NDM-5 og OXA-48. Fælles for patienterne er, at de har indtaget lægemidlet Dicillin® i kapsler fra samme producent. Udbruddet er blevet opdaget via den nationale overvågning af multiresistente bakterier, som SSI udfører i samarbejde med de klinisk mikrobiologiske afdelinger.

Resistensgener kan ofte sprede sig fra en bakterietype til en anden bakterietype via såkaldte plasmider. SSI har ved gennemgang af data fra den nationale overvågning fundet yderligere 13 patienter, som er testet positive med mindst ét af de unikke resistensplasmider fra udbrudsbakterien. Udbruddet omfatter derfor nu i alt 27 patienter, og SSI følger fortsat udviklingen i antallet af nye tilfælde.

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) er en gruppe af bakterier, som kan være svære at behandle, fordi de er modstandsdygtige over for de antibiotika, der normalt bruges til behandling af alvorlige infektioner. I Danmark ses CPO-smitte oftest efter rejse i udlandet eller ved smitteudbrud på danske hospitaler. I 2021 blev i Danmark i alt påvist 221 patienter med carbapenemase-producerende tarmbakterier, som udgør hovedparten af CPO.

Beskrivelse af sygdomsudbruddet

Fra oktober 2022 til februar 2023 er registreret 14 CPO-patienter med samme unikke epitype ST79 Enterobacter hormaechei med resistensgenerne NDM-5 og OXA-48: to tilfælde i henholdsvis oktober og december 2022, 5 tilfælde i januar og senest 3 tilfælde i februar 2023. Tilfældene havde ingen kendt relation til hinanden, og der var ikke mistanke om, at smitten var sket på hospital eller ved rejse. Den fundne epitype var så unik og karakteristisk, at der blev taget kontakt til de involverede klinisk mikrobiologiske afdelinger, for at få afklaret årsagen til udbruddet.

Odense Universitets Hospitals kliniske mikrobiologiske afdeling bemærkede efterfølgende, at 3 patienter, der var testet positive på deres laboratorium i januar 2023, havde fået behandling med Dicillin® kapsler kort før udbrudsbakterien blev påvist. De undersøgte uåbnede pakker med Dicillin® og fandt ud af, at CPO-bakterien kunne dyrkes fra overfladen på en kapsel Dicillin® 500 mg. Ydermere kunne andre klinisk mikrobiologiske afdelinger og SSI bekræfte, at alle patienter havde fået ordineret Dicillin® fra samme producent forud for positivt prøvefund af epitypen.

På den baggrund har lægemiddelproducenten Sandoz tilbagekaldt lægemidlet Dicillin® den 6. februar 2023.

Ingen af de danske patienter er blevet alvorligt syge af bakterien, og ingen har fået behandling for bakterien. Fire af patienterne er døde på grund af alvorlig underliggende sygdom, men der er ingen tegn på, at det skyldes udbrudsbakterien.

Som en del af afdækningen af udbruddet er de berørte patienters læger blevet interviewet. I forlængelse heraf er det nu bekræftet, at to patienter i 2020 med samme unikke epitype også har indtaget samme lægemiddel kort før påvisning.
Da resistensgener kan overføres mellem bakteriearter i tarmsystemet hos mennesker, har SSI gennemgået data fra den nationale overvågning og fundet yderligere 13 patienter, som er blevet testet positive med mindst ét af de unikke resistensplasmider fra udbrudsbakterien. Den ene af disse patienter er konstateret positiv i 2020, hvilket falder tidsmæssigt sammen med de to andre patienter i 2020, som havde epitypen. De øvrige 14 patienter er konstateret positive for resistenstypen i samme periode, som de øvrige patienter er fundet positive for udbrudsbakterien.
Interview med praktiserende læger for de patienter, som er fundet positive for resistensplasmiderne i andre bakteriearter end epitypen bekræfter, at et flertal af disse patienter også er blevet behandlet med Dicillin® fra samme producent.

Der er fundet et enkelt tilfælde på Island med den samme unikke udbrudsbakterie, hvor der også er ordineret det samme lægemiddel til patienten.

Situationen følges nøje i tæt samarbejde med Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. SSI overvåger løbende i samarbejde med landets klinisk mikrobiologiske afdelinger, om der kommer nye tilfælde med udbrudsbakterien eller de unikke resistensgener i andre bakteriearter.

Særligt til sundhedspersonale

Patienter, der bliver indlagt med infektion, og som har fået Dicillin® i perioden fra den 23. august 2022 til den 6. februar 2023, bør undersøges for CPO i henhold til de lokale retningslinjer. Indtil svar foreligger, anbefales ikke isolation, men at patienten instrueres i god håndhygiejne i forbindelse med toiletbesøg.

For patienter, som har fået Dicillin®, og som henvender sig til egen læge, speciallægepraksis, ambulatorier etc., anbefales, at de undersøges og behandles som vanligt.

Generel information

Udbrudsbakterien er en tarmbakterie, som ikke er mere sygdomsfremkaldende eller smitsom end andre bakterier. Oftest vil man blot have bakterien i tarmen, som en del af sin tarmflora. Udbrudsbakterien er indtil nu kun set hos personer, som har fået behandling med Dicillin®. Der er ikke set spredning imellem patienter af udbrudsbakterien.

Udbrudsbakterien er modstandsdygtig over for et antibiotikum, som sædvanligvis bruges til behandling af infektioner hos indlagte patienter. Udbrudsbakterien kan stadig behandles, da udbrudsbakterien er følsom over for en række andre antibiotika. Hvis personen har en infektion med udbrudsbakterien og skal behandles, er der flere muligheder for en effektiv behandling.

Læs mere