Internationalt udbrud af abekopper (monkeypox)

Et antal påviste tilfælde af abekopper er registreret i flere lande verden over, heriblandt atten påviste tilfælde i Danmark. Dette har igangsat et internationalt samarbejde for at afdække omfanget og minimere smittespredning.

Abekoppevirus og menneskekoppevirus
Abekopper skyldes en sjælden virus, som findes i dyr i Afrika, men som også kan smitte mennesker. Abekoppevirus er i familie med menneskekoppevirus, som blev udryddet på verdensplan i 1980, og som kun smittede imellem mennesker og ikke fandtes i dyr. En række afrikanske lande har tilbagevendende tilfælde af abekopper, men udbrud i Europa er sjældne. Abekopper er mindre smitsomt end menneskekopper og giver et mindre alvorligt forløb.
Sygdommen abekopper viser sig ved feber, muskelsmerter, hovedpine og hævede lymfeknuder, efterfulgt af et udslæt med blærer efter typisk en til tre dage.

Laboratoriebekræftede tilfælde af abekopper i Danmark siden 23. maj 2022

Tilfælde i alt

Tilfælde siden seneste opdatering
(27-06-2022) 

Tilfælde med rejse forud for sygdomsdebut
18  2 9

Find de senest rapporterede tilfælde internationalt 

Risikovurdering

Download SSI's risikovurdering af smitte med abekopper i Danmark (pdf)

Beskrivelse af sygdomsudbruddet

Den 7. maj og igen den 13. maj 2022 underrettede Storbritannien WHO om i alt to laboratoriebekræftede tilfælde (PCR-test på vesikelpodninger) og et sandsynligt tilfælde af abekopper (vestafrikansk type). Af de tre tilfælde var de to fra samme husstand, hvor en var rejsende fra Nigeria, hvor sygdommen er udbredt (endemisk).

Den 15. maj blev WHO underrettet om yderligere fire laboratoriebekræftede tilfælde i England, alle blandt mænd der har sex med mænd (MSM). Der blev ikke fundet et epidemiologisk link til rejsende fra Vestafrika, men der er fælles kontakter blandt to af de fire mænd.

Siden da er der påvist tilfælde i en lang række europæiske lande og blandt rejsende fra Europa hovedsagelig blandt mænd der har sex med mænd. Flere af tilfældene er påvist i veneriaklinikker på baggrund af udslet i anogenital området, hvilket understøtter mistanken om, at seksuel transmission spiller en rolle i det igangværende udbrud.

De typiske symptomer på abekopper er høj feber, kulderystelse og udslæt. Læs mere under sygdomsleksikon.

Den 23. maj 2022 blev det første tilfælde af abekopper påvist i Danmark. Atten tilfælde er nu bekræftet i Danmark – alle mænd, som har enten rejst til henholdsvis Tyskland, Spanien, Portugal og Belgien eller været i tæt kontakt med person, som var enten mistænkt eller påvist for abekopper, forud for sygdomsdebut.

Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Kontrol (ECDC) publicerer løbende risikovurderinger. Der er globalt set rapporteret om to indlæggelser relateret til udbruddet, men ingen dødsfald.

Retningslinjer for håndtering af abekopper i Danmark

Sundhedsstyrelsen og de øvrige sundhedsmyndigheder har udsendt en vejledning, der beskriver håndteringen af abekopper i Danmark. Det forventes, at vejledningen opdateres efterhånden som der opnås mere viden om sygdommen.

Vejledningen indeholder en grundig beskrivelse af sygdommen herunder anmeldelsesprocedure, casedefinition og hygiejniske forholdsregler, kontaktopsporing og behandling.

WHO anbefaler ikke restriktioner i rejse eller handel på baggrund af dette udbrud, men situationen følges tæt af sundhedsmyndighederne.

Læs mere