Spørgsmål og svar om zikavirus

Myg 01

Hvordan bliver man smittet med zikavirus?
Man bliver smittet med zikavirus via stik af en særlig myggeart, som hedder Aedes myg. Disse myg findes udbredt i Mellem- og Sydamerika, Afrika og Asien, og de kan foruden zikavirus også overføre dengue-virus, gul feber-virus og chikungunya-virus. Aktuelt er risikoen for smitte for praktiske formål dog begrænset til bestemte land i Caribien, Mellem- og Sydamerika samt til Kap Verde.

Hvor er der risiko for at blive smittet?
Zikavirus spreder sig aktuelt i Caribien, Mellem- og Sydamerika, og det er sandsynligt, at infektionen vil sprede sig yderligere på det amerikanske kontinent. På SSI´s hjemmeside er en oversigt over de lande, der tidligere eller aktuelt har rapporteret om tilfælde. Smittespredningen kan dog variere i omfang fra sted til sted.

Hvad er symptomerne på zikavirus infektion?
Op mod 80 % af smittede udvikler slet ikke symptomer. De mest almindelige symptomer er pludselig feber, udslæt, ledsmerter og røde øjne. Sygdommen varer ca. en uge og efterlader ikke mén. Der er dog meget, der tyder på, at infektionen hos gravide kan føre til, at barnets hjerne og hoved underudvikles, hvilket leder til blivende skader. Der er også rapporter om, at infektionen i sjældne tilfælde kan udløse nervesygdommen Guillain Barré, som medfører forbigående lammelser af musklerne.

Hvor lang er inkubationstiden?
Symptomerne begynder normalt fra 2 til 7 dage efter smitte (myggestik), men inkubationstiden kan være op til 3 uger. Det er dog sådan, at ca. 80 % af de smittede slet ikke oplever symptomer.

Kan man blive smittet med zikavirus via fødevarer?
Nej, det kan man ikke.

Kan zikavirus smitte fra person til person?
Nej, det kan det ikke. (Mulig smitte fra sæd er dog beskrevet i enkelte tilfælde). Gravide kvinder, som smittes i graviditeten, kan dog overføre infektionen til fostret via moderkagen eller omkring fødselstidspunktet, hvis den gravide har infektionen der. Hvis barnet smittes ved fødslen, kan der opstå symptomer på zikavirusinfektion, men der er ikke risiko for misdannelser.

Kan zikavirus smitte via seksuel kontakt?
Mulig smitte fra sæd er beskrevet i enkelte tilfælde, men den helt dominerende smittemåde er via myg.

Er det bevist, at det er zikavirus, der er skyld i, at der i Brasilien er set en kraftig stigning i nyfødte med for små hoveder (mikrocephali)?
Nej, det er ikke endeligt bevist, men der er meget der tyder på, at der er en sådan sammenhæng.

Er der risiko for, at zikavirusudbruddet spreder sig til Danmark?
Nej, det er der ikke. De myg som overfører sygdommen, findes ikke naturligt i Danmark. Det er sandsynligt, at danske turister kan vende hjem med zikavirusinfektion, men sygdommen vil ikke kunne sprede sig i Danmark.

Hvordan beskytter man sig mod zikavirus?
Man beskytter sig ved at undgå myggestik. Dette omfatter brug af myggespray, at sove i airconditionerede rum/under myggenet, at bære langærmet trøje og langærmede bukser. Den myg, der overfører virus stikker om dagen, men er mest aktiv omkring solopgang og solnedgang.

Er det sikkert for gravide at anvende myggespray/balsam?
Ja. Både gravide og ammende kvinder kan sikkert anvende myggespray/balsam, som indeholder DEET, picaridin og IR3535.

Kan jeg være smittet med zikavirus, når jeg har opholdt mig i et risikoområde, men ikke har haft symptomer?
Ja, det kan du godt. Ca. 80 % af infektioner forløber helt uden symptomer (asymptomatisk), men infektionen er ikke kronisk.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har været i et område med zikavirus smitte og er gravid?
Du skal kontakte din læge, som vil lave en indledende risikovurdering. Det kan blive aktuelt at undersøge en blodprøve for tegn på smitte, og evt. også foretage en eller flere ultralydsscanninger for at sikre, at barnet vokser normalt. Det kan også være relevant at undersøge for andre mulige infektioner.

Hvor stor er risikoen for smitte ved rejse til et område, hvor der forekommer smitte?
Det er ikke muligt at bestemme hvor stor risikoen er for rejsende. Den vil afhænge af, hvor stor smittespredningen er lokalt, hvor mange myg der er i området, og hvor længe man befinder sig der.

Kan symptomer på zikavirusinfektion skyldes noget andet?
Ja, det kan de. Flere andre myggeoverførte sygdomme medfører lignende symptomer, først og fremmest denguefeber og chikungunya- feber.

Kan jeg rejse til et område med smittespredning, selvom jeg er gravid?
Statens Serum Institut følger løbende risikovurderingen fra det amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC), World Health Organisation (WHO) og det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC), og anbefaler aktuelt, at gravide kvinder genovervejer ikke-nødvendige rejser til de berørte områder.

Kan jeg rejse til et område med smittespredning, hvis jeg påtænker at blive gravid?
Hvis du forsøger at blive gravid, herunder er i fertilitetsbehandling, og der er en chance for, at graviditet kan indtræde under rejsen, bør du også genoverveje ikke-nødvendige rejser til de berørte områder. Det er ikke endelig afklaret, hvornår man sikkert kan blive gravid efter overstået infektion med zikavirus, og ud fra et forsigtighedsprincip tilrådes det derfor at undgå graviditet i 2 måneder efter hjemkomst fra område med smitte/overstået infektion med zikavirus.

Hvorfor er der forskel på kort fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) vedr. zikavirus transmission i Thailand?
I Afrika og Asien, herunder Thailand og Indonesien, er der i de sidste 60 år forekommet sporadiske tilfælde af zikavirus. Der er ikke tegn på, at der er en reel stigning i antallet af tilfælde i disse lande. Der er heller ikke er set fostermisdannelser og Guillain-Barré’s syndrom i forbindelse med zikavirus i disse lande, hvor zikavirus formodes at være lavendemisk.

Der gælder derfor ikke særlige forholdsregler i forbindelse med zikavirus ved rejser til disse lande, men rejsende til områder med myg opfordres altid til at beskytte sig mod myggestik.

Markering af områder som havende ”increasing or widespread transmission” i ECDC’s kort sker, når der er rapporteret om flere end 10 smittede tilfælde fra et enkelt administrativt område, eller smitte fra mindst to administrative områder, eller vedvarende smitte i mere end tre måneder. Da der har været tilfælde af zikavirus i 10 provinser i Thailand, opfylder Thailand formelt nu ECDC’s kriterier. De rapporterede tilfælde kan dog meget vel forklares med øget opmærksomhed på zikavirus, og at flere personer testes, men sandsynligvis ikke en reel stigning. Der er som nævnt ikke set fostermisdannelser og Guillain-Barré’s syndrom i forbindelse med zikavirus i Thailand.

Findes der en vaccine mod zikavirus?
Nej, det gør der ikke.

Findes der en specifik behandling mod zikavirus?
Nej, der er ingen specifik behandling.

 

Anders Fomsgaard

Kontakt

Anders Fomsgaard, Overlæge, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Virus Forskning og Udvikling
T. 32683460 @. afo@ssi.dk Se profil