Udbrud med invasiv listeriainfektion sekvenstype 1607

Statens Serum Institut efterforsker i øjeblikket et langstrakt sygdomsudbrud med Listeria monocytogenes i samarbejde med Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU. Udbrudstypen er fundet i spiseklare fiskeprodukter fra en dansk virksomhed.

Listeriainfektion er en fødevarebåren sygdom, der kan give blodforgiftning eller hjernehindebetændelse hos personer, der har nedsat immunforsvar. Sygdommen kan desuden være farlig for gravide og deres ufødte barn.

Listeriaudbrud er ofte langvarige, smitten kan optræde i en periode på op til flere år. Det aktuelle udbrud inkluderer 17 personer i Danmark, som er blevet syge over en seksårig periode. To sygdomstilfælde er foreløbigt registreret i 2024.

Status på sygdomsudbruddet

I alt er 17 personer blevet smittet med den samme type af listeria siden sommeren 2019 (figur 1). Patienterne er 13 kvinder og 4 mænd med en medianalder på 73 år, med én patient i 20'erne og fire i 80'erne. Patienterne bor i hele landet (tabel 1). Alle har været indlagt. To personer er døde indenfor 30 dage efter påvisning af infektionen.

Figur 1. Antal patienter med Listeria monocytogenes sekvenstype 1607 i Danmark per år

Tabel 1. Patienter med Listeria monocytogenes sekvenstype 1607 i Danmark, 2019-2024 per region (n=17)

Region

Antal patienter

Hovedstaden  7
Sjælland 2
Syddanmark 1
Midtjylland
5
Nordjylland 2
I alt 17

Efterforskningen af udbruddet

Udbruddene håndteres i den Centrale Udbrudsgruppe, som består af SSI, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. Da der også er personer i udlandet, som er blevet syge med listeria sekvenstype 1607, har det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) og den Europæiske autoritet for fødevaresikkerhed (EFSA) sammen lavet et internationalt overblik. Fødevarestyrelsen og de tyske og italienske myndigheder har fundet Listeria monocytogenes som matcher den type, der er fundet i patienter i produkter fra en dansk virksomhed, der producerer fiskeprodukter. I forbindelse med disse fund er der blevet tilbagetrukket røgede lakseprodukter og Fødevarestyrelsen har været på kontrolbesøg på virksomheden. SSI står for helgenomsekventering af patienternes listeriaisolater og interview med patienter eller pårørende med henblik på at identificere eller bekræfte en mulig smittekilde. I dette udbrud har det været muligt at interviewe 13 patienter eller deres pårørende om, hvad patienten har spist i måneden op til at de blev syge. I disse interviews kan otte huske at have spist spiseklare fiskeprodukter som røget eller gravad fisk.

Udbrudsstammen

Bakterien er af typen Listeria monocytogenes. Ved helgenomsekventering af de Listeria monocytogenes-bakterier som er isoleret fra patienterne, ses det at de er meget nært beslægtede og tilhører sekvenstype 1607.

Særligt til sundhedspersonale

Sundhedspersoner bør være opmærksomme på listeriainfektion som differentialdiagnose, når personer henvender sig med relevante symptomer. Alvorlig listeriainfektion kan give blodforgiftning eller hjernehindebetændelse. Symptomerne omfatter høj feber, kulderystelser, muskelømhed og påvirket almentilstand og nakke- og rygstivhed eller ændret bevidsthedsniveau.

Kliniske mikrobiologiske afdelinger, der diagnosticerer en listeriainfektion, skal hurtigst muligt indsende listeriaisolater til Statens Serum Institut for yderligere typning.

Generelle råd til forebyggelse af listeriainfektion

Fødevarestyrelsen har vejledninger til, hvordan man undgår listeria, hvis man er alvorligt syg eller har nedsat immunforsvar eller er gravid. Her lyder rådene blandt andet:

  • Spis koldrøget fisk, gravad fisk og kødpålæg så friskt som muligt
  • Hold køleskabstemperaturen på 5 °C eller koldere
  • Undgå upasteuriseret mælk og bløde råmælksoste.

Fødevarestyrelsens vejledninger

Sådan undgår du listeria – hvis du er syg

Sådan undgår du listeria – hvis du er gravid

Læs mere

Læs mere om det internationale overblik

Læs mere om listeriainfektion

Læs mere om overvågning af listeriainfektion i Danmark