Overvågning i tal, grafer og kort

I applikationen "Overvågning i tal, grafer og kort" kan du vælge forskellige overvågningsdata, fx sygdomsforekomst og vaccinationsdækning og få disse vist i tabeller og grafer. Vaccinationsdækning kan også ses på et danmarkskort.

Klik her for at komme til "Overvågning i tal,grafer og kort".

Screendump: Overvågning i tal,grafer og kort

Steen Ethelberg

Kontakt

Steen Ethelberg, Afsnitsleder, Infektionsepidemiologi & Forebyggelse / Fødevare- og vandbårne sygdomme og zoonoser
T. 32683545 @. set@ssi.dk Se profil