Vi tester Danmark

”Vi tester Danmark” er et stort nationalt projekt, der går ud på at undersøge omfanget og konsekvenserne af sygdom forårsaget af coronavirus blandt borgere i Danmark.

Vi tester DK logo

Formålet med ”Vi tester Danmark” er at skaffe viden, så vi med større sikkerhed kan sige noget om, hvordan coronavirus påvirker den samlede danske befolkning. I første omgang bliver en million tilfældigt udvalgte danskere over 15 år kontaktet via e-Boks og spurgt, om de vil være med.

Vi tester Danmarks hjemmeside kan du læse mere om projektet.

Spørgsmål vedr. Vi tester Danmark
Har du fået en invitation til "Vi tester Danmark", og har du spørgsmål, så kontakt vores Callcenter på 70803947. Der er åbnet mandag-torsdag kl. 16-21 og lørdag-søndag kl. 10-15. Du kan også skrive en mail: kontakt@vitesterdanmark.dk

”Vi tester Danmark” drives af Statens Serum Institut i samarbejde med eksperter fra regionerne og universiteterne. Projektet bakkes op af Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og en lang række interesseorganisationer.

Mere om COVID-19