COVIDmeter – borgeres frivillige rapportering af symptomer på COVID-19

COVIDmeter er en digital løsning, hvor borgere hver uge rapporterer om de har haft symptomer på COVID-19. COVIDmeter bidrager dermed til information om udbredelsen af COVID-19 i Danmark, herunder særligt blandt den del af befolkningen, der ikke er så syge, at de kontakter deres læge.

COVIDmeter logo

Hvad er COVIDmeter?

COVIDmeter bygger på en frivillig indsats fra borgere, der - uafhængigt af om de har søgt læge eller modtaget behandling - ugentligt rapporterer om de har haft symptomer eller ej. Dermed bidrager de til viden om spredningen af COVID-19 i samfundet.

Alle der bor i Danmark kan være med - også selvom man allerede har været syg eller lige er blevet det. Alle deltagere bidrager med lige nyttige oplysninger, både de syge, dem som har været det, og de som måske bliver det. 

Symptomer på COVID-19

De typiske symptomer ved begyndende og mild sygdom med COVID-19 ligner almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, evt. tør hoste og feber. Sådanne milde symptomer vil man ofte ikke kunne skelne fra en forkølelse eller en influenza, som skyldes noget andet end COVID-19, og man har som regel ikke brug for lægehjælp.

Læs om sygdommen COVID-19.

Deltag i COVIDmeter

Når du tilmelder dig løsningen, skal du angive nogle få baggrundsoplysninger om dig selv såsom din alder, køn og postnummer. Derefter besvarer du hver uge spørgsmål om, hvorvidt du har følt dig syg, om du er blevet testet for COVID-19 eller har haft kontakt til familie, venner eller bekendte med COVID-19. Spørgsmålene tager ganske kort tid at besvare – også selvom du har været syg. Når du tilmelder dig, kan du vælge at udfylde din mailadresse. Så vil du hver uge modtage en påmindelses-mail med et link til spørgeskemaet.

Du tilmelder dig via sundhed.dk, hvor du logger på med Nem-Id.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til COVIDmeter så ring på 4422 2080 eller skriv til: info@sundhed.dk

Selvrapportering af symptomer på COVID-19

Selvrapportering af symptomer kan sammen med anden information bidrage til vores viden om forekomsten af sygdom i befolkningen. Denne viden er vigtig i forhold til at kunne følge sygdomsudviklingen og forebygge smitte.

Laboratorietal viser, at kun cirka 10% af dem, der er testet for coronavirus, faktisk har det. Derfor er det sandsynligvis også kun en lille del af borgere som rapporterer symptomer, der faktisk har COVID-19. Imidlertid kan COVIDmeter stadig give et groft skøn over, hvor mange mennesker der generelt er syge med luftvejssymptomer i Danmark på et givet tidspunkt, og hvor mange af dem der selv mener, at de har COVID-19.