Overvågning af øvrige Clostridium difficile-typer

Som typningsmetode anvendes på SSI tandem-repeat-sequence-typing (TRST). TRST er en sekvensbaseret metode, der er mere reproducerbar end PCR-ribotypning, som ellers er en udbredt metode.

TRST har været anvendt siden 2. kvartal 2013, hvorfor de aktuelle opgørelser dækker denne periode. I tabellen nedenfor ses hvorledes TRST-typer korrelerer til PCR-ribotyper og virulensgener for de hyppigste typer, der på nuværende tidspunkt dominerer i den danske overvågning.

Korrelation mellem TRST og PCR-ribotype samt virulensgener og karakteristiske virulensgen-motiver 

Visitation af prøver til overvågning af non-CD027 udføres med visse regionale forskelle. Region Nordjylland, Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden indsender prøver jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hovedsageligt prøver testet positiv for det binære toksingen (cdtA/B).

Region Midtjylland indsender desuden alle toksigene prøver uanset forekomst af det binære toksin-gen. Prøverne fra region Midtjylland bidrager derfor med en udvidet overvågning i forhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, da de er udvalgt efter mindre selektive kriterier.

Nedenfor ses grafer for hver enkelt region (figur 1 til 5) indeholdende de hyppigste TRST-typer (top-5), samt henholdsvis top-5 total og alle typer kumuleret. Forskelle i visitationskriterier ses ved, at opgørelsen for region Midtjylland indeholder flere forskellige TRST-typer samt en større andel TRST-typer uden det binære toksin-gen, hvilket medfører at top-5 TRST-typer udgør en relative mindre andel af det totale antal episoder.

Figur 1. Region Hovedstaden. Top-5 TRST 2. kvartal 2013 til og med 1. kvartal 2017

Figur 2. Region Sjælland. Top-5 TRST 2. kvartal 2013 til og med 1. kvartal 2017

Figur 3. Region Syddanmark. Top-5 TRST 2. kvartal 2013 til og med 1. kvartal 2017

Figur 4. Region Midtjylland. Top-5 TRST 2. kvartal 2013 til og med 1. kvartal 2017

Figur 5. Region Nordjylland. Top-5 TRST 2. kvartal 2013 til og med 1. kvartal 2017

På figur 6 er de 10 hyppigste TRST-typer afbilledet og kumuleret for de 5 region i perioden 2. kvartal 2013 til og med 2015. Figuren viser også niveauet for samtlige episoder, som er registreret på basis af indsendte prøver og indrapporterede CD027 (sort linje).

Figur 6. Top-10 TRST og alle typer i alt, 2. kvartal 2013 til og med 1. kvartal 2017