Overvågning af Clostridium difficile 027

Clostridium difficile PCR ribotype 027 (CD027) er en særlig variant af Clostridium difficile. Den er meget smitsom, kan give svær diarré og kan medføre større sygelighed og dødelighed end andre C. difficile-varianter.

Den øgede sygdomsfremkaldende evne menes bl.a. at hænge sammen med, at bakterien producerer flere giftstoffer (toksiner) og desuden danner et særligt såkaldt binært toksin.

Der har været udbrud med CD027 på hospitaler både i udlandet og i Danmark. Især på sygehuse i hovedstadsregionen og på Sjælland har CD027 været hyppig/epidemisk. I de senere år er der dog blevet gjort en stor og effektiv indsats for at reducere problemet, se links:

Overvågning af CD027

Som følge af de første udbrud i Danmark med CD027-forårsaget diarré indførte Sundhedsstyrelsen skærpet overvågningen af denne bakterie i 2009. Tallene fra den skærpede overvågning opdateres retrospektivt og er baseret på prøvedato (ny episode registreres, hvis der er over 6 måneder mellem en patients positive fund).

På figur 1 ses antallet af CD027-episoder per kvartal opdelt i de 5 regioner fra og med 2. kvartal 2013. Tabel 1 viser antal positive fund på månedsbasis for de 5 regioner. CD027-overvågningstal fra tidligere år kan ses i nedenstående links.

Figur 1. Clostridium difficile 027 fordelt på region i perioden 2. kvartal 2013 til og med 1. kvartal 2017

Tabel 1. Clostridium difficile 027, fordelt på region og måned, 2018