Statistik over luftvejssygdomme

SSI overvåger og publicerer data over mange forskellige sygdomme. Her kan du finde links til vores covid-19-, influenza- og RSV-dashboards.

Covid-19

Sygdommen covid-19 skyldes en infektion i luftvejene med en type coronavirus kaldet SARS-CoV-2. Covid-19 kan give et varieret sygdomsbillede fra en mild øvre luftvejsinfektion til et alvorligt forløb med nedre luftvejsinfektion og påvirkning af flere organsystemer.

Her finder du SSI’s dashboards over covid-19:

Illustration, der viser typer af SSI's dashboards

Influenza

Influenza skyldes infektion i de øvre luftveje med influenzavirus A, B eller C. Influenza er en typisk vintersygdom. Den tilbagevendende vinterinfluenza kaldes sæsoninfluenza, og den optræder i bølger af 6-10 ugers varighed i perioden december-marts.

SSI overvåger influenza fra uge 40 til uge 20 ved hjælp af en række forskellige overvågningssystemer.

Udover ugentligt opgjorte data i overvågningsperioden, publicerer SSI også ugentlige data på vores influenza-dashboard:

Skærmbillede af influenza-dashboardet september 2022

RS-virus (respiratorisk syncytialvirus)

RS-virus giver anledning til luftvejssygdom. Alle kan blive ramt af RS-virus. Men især spædbørn, ældre og immunsvækkede er i risiko for et alvorligt forløb af RS-virus.

RS-virus er en typisk vintersygdom. Den optræder i bølger af 6-10 ugers varighed i perioden december-marts som oftest sammenfaldende med influenzasæsonen. Dog så vi i Danmark i sensommeren 2021 en stigning i antal tilfælde uden for den normale sæson.

Udover ugentligt opgjorte data i overvågningsperioden, publicerer SSI også ugentlige data på vores RSV-dashboard:

Skærmbillede af RSV-dashboardet september 2022