Veterinærvaccineforskning

Vacciner anvendes i stor udstrækning til at beskytte både kæledyr og produktionsdyr mod infektionssygdomme. Alligevel er der fortsat en række udfordringer i forhold til at udvikle både nye og bedre vacciner til at beskytte mod nye virusinfektioner eller nedsætte antibiotikaforbruget mod bakterier, hvor vacciner har utilstrækkelig effekt.

Veterinærvaccineforskning på SSI

Forskningsgruppen for veterinær vaccineforskning er etableret på SSI i 2019 parallelt med, at SSI også overtog en del af det veterinære beredskab i Danmark sammen med Københavns Universitet. Vi arbejder ud fra en One Health tankegang, hvor de mange års forskning i human vaccineudvikling på SSI anvendes til nytænkning af veterinære vacciner, og hvor nye resultater i dyr vil bidrage til en forbedret værktøjskasse til human vaccineudvikling. I forskningsgruppen for veterinærvaccineforskning på SSI har vi særligt fokus på sygdomme i svin og på at anvende immunologisk forskning, farmaceutisk teknologi og generel vaccine knowhow til at udvikle nye vacciner, hvor immunsvaret efter vaccination er skræddersyet til at give den bedst mulige beskyttelse mod den aktuelle infektion eller sygdom.

Vores øjeblikkelige fokus er på udvikling af vacciner, der er skræddersyet til at fremkalde sekretoriske IgA antistoffer mod infektioner på slimhindeoverflader i tarm og respirationsveje eller cytotoksiske dræberceller mod kroniske intracellulære infektioner eller kræft.

Forskningsprojekter

SigAVAC

Titel: SigAVAC – Beskyttelse mod E. coli-induceret fravænningsdiarré ved vaccinefremkaldt SIgA respons

Formål: Nyfødte grise er passivt beskyttet mod coli-bakterier af antistoffer i soens mælk, men det stopper brat, når grisene fravænnes, og de ikke selv har dannet antistoffer i tarmen. Traditionelle vacciner giver antistoffer i blodbanen, men disse transporteres ikke ind i tarmen og beskytter derfor ikke mod infektion på slimhindens overflade. Orallevende vacciner giver de rigtige sekretoriske IgA (SIgA) antistoffer men påvirkes negativt af antibiotika og af antistoffer i mælken. Vi vil udnytte mange års erfaring fra SSI's adjuvansforskning til at sammensætte og optimere en unik og revolutionerende vaccine, så der fremkaldes SIgA antistoffer mod E. coli i tarmen efter injektion af pattegrise.

Bevillingsgiver: Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og Fødevareministeriet

Partnere: Staten Serum Institut, Aarhus Universitet og SEGES

Kontakt: Gregers Jungersen, grju@ssi.dk 

PAVE

Titel: Karakterisering af tumor- og vaccinespecifikke immunresponser i PAVE Oncopigs

Formål: Det overordnede formål for det fælleseuropæiske PAVE-projekt er at udvikle nye og forbedrede strategier til immunterapeutisk behandling af bugspytkirtelkræft (pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC), herunder cancervacciner. Mere specifikt er vores rolle at forbedre de immunologiske målinger af relevant immunsvar i grisemodeller for cancer og immunterapi. Grisemodellerne (Oncopigs) udvikles på TUM i München, mens vi i Danmark anvender helt raske grise til vores undersøgelser af, hvordan vi bedst muligt kan fremkalde og måle et effektivt immunsvar med dræberceller mod cancer efter vaccination.

Bevillingsgiver: Europæisk Union, Horizon 2020

EU flag

Partnere: Fælles europæisk forskerskole med 13 partnere og yderligere 9 partnerorganisationer. Anvendelsen af Oncopigs sker i samarbejde med TUM i München (https://pave-cancer.eu/)

Kontakt: Gregers Jungersen, grju@ssi.dk

Gregers Jungersen

Kontakt

Gregers Jungersen , Infektionsimmunologi / Veterinær vaccine
T. 32688592 @. grju@ssi.dk Se profil