Forskning i optimering af streptokok identifikation og beskrivelse

På SSI forsker vi i at optimere og udvikle laboratorieprocedurerne for at forbedre identifikationen af pneumokokker og andre nært beslægtede bakterier. Vi er i gang med at indføre helgenomsekventering for at forbedre vores mulighed for at beskrive streptokokker inklusiv pneumokokker mere detaljeret end tidligere og bl.a. kunne foretage bedre sammenligninger med resultaterne fra tidligere metoder.

Fokusområder og formål

Vores forskningsindsats er baserede mikrobiologiske metoder med specielt fokusering på udvikling/implementering af helgenomsekventering og udvikling/optimering af gammelkendte fænotypisk metoder. Udviklingen af metoderne skal gøre os bedre i stand til at identificere en bakterie og alle de karakteristika, den har. Bl.a. ser vi på, hvad bakterien udtrykker og sammenholder dette med de gener, som vi kan beskrive fra selvsamme bakterie, dette inkluderer også hvilke resistens gener bakterien måtte have versus den resistens profil, som bakterien udtrykker.

Kurt Fuursted

Kontakt

Kurt Fuursted, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Kli. bakt. reference, hæmophilus, kighos
T. 32683719 @. kfu@ssi.dk Se profil