Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme

En række sygdomme er individuelt anmeldelsespligtige for landets læger. Liste over sygdommene ses her på siden.

De individuelt anmeldelsespligtige sygdomme kaldes også kliniske anmeldelser.

Til anmeldelse anvendes papirformular 1515. Det er desværre endnu ikke muligt at benytte elektronisk indberetning til disse anmeldelser.

Formularen kan rekvireres hos Pekema A/S: Link til bestillingsformular

Eksempel på anmeldelsesformular for smitsomme sygdomme (formular 1515)

Anmeldelsen sendes til Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut samt til Styrelsen for Patientsikkerhed på patientens opholdssted.

Ved anmeldelse af Creutzfeldt-Jakobs sygdom (CJD) benyttes formular 1515, idet det angives, om det drejer sig om et tilfælde af Variant CJD (vCJD), eller en anden form for CJD.

Ved anmeldelse af aids benyttes, ud over formular 1515, også et særligt supplerende aids-spørgeskema (pdf).

Data for de individuelt anmeldelsespligtige sygdomme kan ses under Overvågning i tal, grafer og kort.

De individuelt anmeldelsespligtige sygdomme

 • Aids
 • Anthrax
 • Botulisme
 • CPO
 • Creutzfeldt-Jakobs sygdom
 • Difteri
 • Fugleinfluenza hos mennesker
 • Hepatitis:
  - A akut
  - B akut
  - B kronisk
  - C akut
  - C kronisk
 • Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS)
 • Hæmorrhagisk feber (lassa, marburg, ebola)
 • Kolera
 • Kongenit rubella
 • Kopper
 • Legionella pneumoni
 • Lepra
 • Leptospirose
 • Levnedsmiddelbåren sygdom
 • Meningokoksygdom
 • Morbilli
 • Neuroborreliose
 • Ornitose
 • Pandemisk influenza (i den præpandemiske alarmperiode, efter udmelding fra Sundhedsstyrelsen)
 • Paratyfus
 • Parotitis
 • Pertussis hos børn < 2 år
 • Pest
 • Plettyfus (typhus exanthematicus)
 • Polio
 • Purulent meningitis 
 • Rabies 
 • Rubella i graviditeten 
 • SARS
 • Shigella dysenteri 
 • Tetanus 
 • Tuberkulose
 • Tyfus 
 • Vandbåren sygdom
 • Verotoksinproducerende E. coli (VTEC).