Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme

Elektronisk indberetning af anmeldelsespligtige sygdomme har erstattet de hidtil anvendte metoder til indberetning fra 1. oktober 2021.

Indberetningen af anmeldelsespligtige sygdomme, der hidtil har været foretaget på papirformular 1515, på syfilis- og gonorré-formularerne på www.ssi.dk, på hiv-formular 4001-9 (”den lyserøde blanket”) og det supplerende aids-spørgeskema, er nu samlet i ét fælles elektronisk skema i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2). Ved elektronisk indberetning via SEI2 får Statens Serum Institut (SSI) indberetningen, og kopi af indberetninger for relevante sygdomme sendes automatisk til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). MRSA kan ikke indberettes elektronisk endnu, men et elektronisk skema er under udarbejdelse.

Det forventes, at indberetningen lettes ved brug af SEI2, idet det elektroniske skema tilpasses de enkelte sygdomme, således at der kun spørges til oplysninger med relevans for den sygdom, der indberettes. Ydermere kan den anmeldende læge få hjælp til udfyldelse af skemaet ved brug af skemaets vejledende rullemenuer.

Fra juli 2022 bør alle læger have adgang til at indberette elektronisk (hospitalslæger, der ikke har adgang endnu, skal kontakte helpdesk i deres region) og mulighed for indberetning via de nuværende metoder ophører.

Gå til elektronisk indberetning og vælg skemaet ”Smitsomme sygdomme”.

Læs mere i Vejledning til elektronisk indberetning af smitsomme sygdomme.

Indberetning-smitsmommeSygdomme

Informationsvideo om elektronisk indberetning af smitsomme sygdomme

Ved anmeldelse af Creutzfeldt-Jakobs sygdom (CJD) skal det angives, om det drejer sig om et tilfælde af Variant CJD (vCJD), eller en anden form for CJD.

Data for de individuelt anmeldelsespligtige sygdomme kan ses under Overvågning i tal, grafer og kort.

De individuelt anmeldelsespligtige sygdomme

 • Abekopper
 • Anthrax
 • Botulisme
 • CPE
 • Creutzfeldt-Jakobs sygdom
 • Difteri
 • Fugleinfluenza hos mennesker
 • Gonorré
 • Hepatitis:
  - A akut
  - B akut
  - B kronisk
  - C akut
  - C kronisk
  - Hepatitis af ukendt ætiologi (non A-E)
 • Hiv-infektion (inkl. AIDS)
 • Hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS)
 • Hæmorrhagisk feber (lassa, marburg, ebola)
 • Kolera
 • Kongenit rubella
 • Kopper
 • Legionella pneumoni
 • Lepra
 • Leptospirose
 • Levnedsmiddelbåren sygdom
 • Meningokoksygdom
 • Morbilli
 • Neuroborreliose
 • Ornitose
 • Pandemisk influenza (i den præpandemiske alarmperiode, efter udmelding fra Sundhedsstyrelsen)
 • Paratyfus
 • Parotitis
 • Pertussis hos børn < 2 år
 • Pest
 • Plettyfus (typhus exanthematicus)
 • Polio
 • Purulent meningitis 
 • Rabies 
 • Rubella i graviditeten 
 • SARS og MERS
 • Shigella dysenteri
 • Syfilis
 • Tetanus 
 • Tuberkulose
 • Tyfus 
 • Vandbåren sygdom
 • Shiga-toksin-producerende E. coli (STEC) (tidl. verotoksinproducerende E. coli (VTEC).