Hiv-indberetning

Indberetning af hiv bedes foretages via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2). Det laboratorium der bekræfter hiv-diagnosen, fremsender forsiden af hiv-indberetningsformularen til Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut, som rykker den behandlende læge for anmeldelsen, hvis den ikke er kommet efter en måned fra prøvedato.

De konfirmatoriske laboratorier skal anføre rekvirentens navn og afdeling eller ydernummer, patientens cpr-nummer, navn og efternavn samt dato for afsendt prøvesvar på formularen, inden den sendes til Statens Serum Institut.

Laboratorierne skal fortsat rekvirere formular 4001-9 hos Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut.

Eksempel på hiv-anmeldelsesblanket