Hiv-anmeldelse

Anmeldelse af hiv er organiseret således, at det laboratorium, der bekræfter hiv-diagnosen, fremsender en hiv-anmeldelsesformular til lægen til videre udfyldelse.

De konfirmatoriske laboratorier skal anføre patientens cpr-nummer på formularen, inden den sendes til anmeldende læge til videre udfyldelse.

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut modtager de færdigt udfyldte formularer.

 

Eksempel på hiv-anmeldelsesblanket