Anmeldelse for gonorré

Anmeldelse af tilfælde af gonorré skal foregå på formular 1510.

Anmeldelsesformularer for gonorré kan åbnes her:

Link til gonorré-formular, klik for større format         

  Åbn gonorré-formular (pdf) 

Formularen kan udfyldes direkte på nettet og vedhæftes en e-mail og sendes fra en sikker digital postkasse til sygdomsanmeldelse@ssi.dk. For at kunne udfylde formularen direkte på nettet, kan man fx benytte det gratis program Adobe Acrobat Reader, som kan hentes her.

Den udfyldte formular kan også udskrives og indsendes til Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S, eller skannes og sendes som vedhæftet fil til den sikre digitale postkasse sygdomsanmeldelse@ssi.dk.

Frankerede svarkuverter kan også rekvireres fra sygdomsanmeldelse@ssi.dk eller ved telefonisk henvendelse til afsnitssekretær Linda Roth, 3268 3744.

Det er vigtigt, at formularen sendes til SSI fra en sikker digital postkasse (krypteret e-mail) af hensyn til de følsomme personoplysninger.

Sikker digital postkasse
Hver praktiserende læge har en sikker digital postkasse tilknyttet sit autorisationsnummer, og hver hospitalsafdeling har en sikker digital postkasse tilknyttet afdelingen. Sikker e-mail kan sendes via disse to muligheder.

Hvis du vil sende en sikker e-mail fra en computer, der ikke allerede er tilknyttet en sikker digital postkasse, skal du installere et udvidelsesprogram fra NemID på din egen pc, sætte dit mailprogram op til at sende og modtage sikker e-mail og downloade en ”nøgle”, som er knyttet specifikt til SSI’s sygdomsanmeldelses-postkasse: sygdomsanmeldelse@ssi.dk.

Udvidelsesprogrammet kan downloades fra NemID’s hjemmeside, hvor der også er udførlige vejledninger.

Den specifikke nøgle til SSI’s sygdomsanmeldelses-postkasse kan findes på NemID’s hjemmeside ved at indtaste følgende e-mailadresse:

sygdomsanmeldelse@ssi.dk

Vær opmærksom på, at de fleste webmail-løsninger, som fx Hotmail, Gmail, Yahoo Mail, ikke giver mulighed for at benytte sikker e-mail.