Anmeldelse af MRSA

Som følge af stigende forekomst af bakterien Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) blev der indført anmeldepligt 1. november 2006. Tilfælde, hvor personer får påvist MRSA for første gang eller får påvist en MRSA-subtype, som personen ikke tidligere har fået påvist ("en ny subtype"), skal anmeldes.

Indberetning

Indberetning skal foretages, uanset om personen har sygdomstegn eller ej.
Dette indebærer, at både tilfælde med klinisk infektion og tilfælde med asymptomatisk bærertilstand anmeldes.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1002 af 6. oktober 2006.

MRSA-diagnosen kan kun stilles ved laboratorieundersøgelse.

Indberetningsproceduren og laboratoriediagnostikken er derfor integreret, hvilket afspejler sig i Sundhedsstyrelsens formular nr. 5001, der skal anvendes ved indberetning af MRSA. Der arbejdes på at muliggøre indberetning af MRSA via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).
 

Eksempel på formular 5001 ses ved klik på billedet (pdf - seks sider).

Formular 5001

Formularen fremsendes fra laboratoriet sammen med MRSA-positivt svar.

Det laboratorium, der påviser MRSA hos en person for første gang eller for første gang med ny subtype skal:

  • udfylde den øverste del af den integrerede formular
  • sende formularen (side1-3) til færdigudfyldelse hos lægen, der har indsendt prøven*
  • indsende formularens side 4 til Statens Serum Institut, Stafylokoklaboratoriet.

*sammen med personligt kort, der stemples af laboratoriet, og et informationsbrev fra Sundhedsstyrelsen, som lægen begge udleverer til patienten.

Første gang laboratoriet finder en person MRSA-positiv, skal laboratoriet umiddelbart indsende et isolat til Statens Serum Institut til subtypebestemmelse (sammen med side 4 i meldeformularen).

Såfremt en person vedvarende får påvist MRSA, skal nyt MRSA-isolat indsendes til ny subtypebestemmelse mindst én gang om året.

Anmeldelsesformularer og svarkuvert kan rekvireres af laboratoriet fra:

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S
Tlf.: 3268 3038
Fax: 3268 3874

E-mail: epiinfo@ssi.dk

Anmeldende læge

Den læge, der foretager undersøgelse af en person for MRSA, skal, hvis prøven er positiv for første gang eller får påvist en subtype, udfylde resten af formularen, som er modtaget fra laboratoriet, og sende:

  • side 1 til Statens Serum Institut, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse 
  • side 2 til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Procedure, beskrivelse

Til den anmeldende læge (pdf)
Til laboratoriet (pdf) 

Data for MRSA kan ses under Overvågning i tal, grafer og kort.