Lovpligtige meldesystemer

Grundlaget for den lovpligtige nationale overvågning er Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. med senere tilføjelser:

Af Bekendtgørelse om alment farlige sygdomme (BEK nr. 304 af 27. februar 2021) fremgår en liste af sygdomme, som ligeledes overvåges. 

Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme

I bekendtgørelsen beskrives, at en række sygdomme er individuelt anmeldelsespligtige for landets læger. Dette kaldes også kliniske anmeldelser.

Læs mere om individuelle anmeldelser og mulighed for elektronisk indberetning .

For MRSA sker indberetningen via en særlig formular, som rekvireres af laboratoriet fra Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut (SSI). Et elektronisk skema til indberetning af MRSA er under udarbejdelse.

Hiv-infektion
Indberetning af hiv skal ske via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2). Det laboratorium der bekræfter hiv-diagnosen, fremsender forsiden af hiv-indberetningsformularen til Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut, som rykker den behandlende læge for anmeldelsen, hvis den ikke er kommet efter en måned fra prøvedato.

De konfirmatoriske laboratorier skal anføre rekvirentens navn og afdeling eller ydernummer, patientens cpr-nummer, navn og efternavn samt dato for afsendt prøvesvar på formularen, inden den sendes til SSI.

Laboratorierne skal fortsat rekvirere formular 4001-9 hos Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, SSI.

Methicillin-resistente stafylokokker (MRSA)
Indberetning skal foretages, uanset om personen har sygdomstegn eller ej.
Dette indebærer, at både tilfælde med klinisk infektion og tilfælde med asymptomatisk bærertilstand anmeldes.

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1002 af 6. oktober 2006.
MRSA-diagnosen kan kun stilles ved laboratorieundersøgelse.

Indberetningsproceduren og laboratoriediagnostikken er derfor integreret, hvilket afspejler sig i Sundhedsstyrelsens formular nr. 5001, der skal anvendes ved indberetning af MRSA. Der arbejdes på at muliggøre indberetning af MRSA via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

Laboratoriemeldesystem

Der er etableret et laboratorie-meldesystem for en del mikroorganismer. De klinisk mikrobiologiske laboratorier har pligt til at indberette fund af bestemte mikroorganismer sammen med få oplysninger om den syge person.

Læs mere om den laboratoriebaserede overvågning.

Den laboratoriebaserede overvågning vil i tiltagende omfang ske elektronisk gennem MiBa.

Læs mere om Den danske mikrobiologidatabase (MiBa).

Der er et lovpligtigt system for indberetning af visse virusmarkører fundet ved screening af blod i blodbankerne.

Læs mere om blodscreening.