Lovpligtige meldesystemer

Grundlaget for den lovpligtige nationale overvågning er Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. med senere tilføjelser:

Af epidemiloven fremgår lister over sygdomme som er alment farlige. Disse sygdomme overvåges ligeledes.

Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme

I bekendtgørelsen beskrives, at en række sygdomme er individuelt anmeldelsespligtige for landets læger. Dette kaldes også kliniske anmeldelser.
Her er det typisk relevante oplysninger om den enkelte person, der indberettes via en papirformular til Styrelsen for Patientsikkerhed og til Statens Serum Institut.

Læs mere om individuelle anmeldelser.

Der er særlige formularer for:

Laboratoriemeldesystem

Der er etableret et laboratorie-meldesystem for en del mikroorganismer. De klinisk mikrobiologiske laboratorier har pligt til at indberette fund af bestemte mikroorganismer sammen med få oplysninger om den syge person.

Læs mere om den laboratoriebaserede overvågning.

Den laboratoriebaserede overvågning vil i tiltagende omfang ske elektronisk gennem MiBa.

Læs mere om Den danske mikrobiologidatabase (MiBa).

Der er et lovpligtigt system for indberetning af visse virusmarkører fundet ved screening af blod i blodbankerne.

Læs mere om blodscreening.