Screening af blod

Blodcentrenes indberetning af visse virusmarkører fundet ved screening af blod

Afdeling for Infektionsepidemiologi varetager overvågningen af den nationale bloddonorscreening, og det er muligt at foretage indberetningen elektronisk.

Blodcentre skal tilmelde sig ved at kontakte Afdeling for Infektionsepidemiologi pr. e-mail til ldr@ssi.dk

Se endvidere Brugervejledning til elektronisk indberetning

De blodcentre, der undersøger donorblod for hiv, hepatitis B og hepatitis C skal månedligt indberette, hvor mange donorer, der er undersøgt, og hvor mange af disse, der blev fundet positive. Formular "Månedlig rapportering af bloddonorscreening" anvendes.

For de bloddonorer der findes positive for en af ovenstående virus markører, skal der indberettes oplysninger om donor, som fx køn, alder, risikofaktor for smitte, samt hvorvidt donor tidligere har givet blod og hvornår.
Formular "Individuel indberetning af positiv donor" anvendes.

Hvis donor tidligere har givet blod og findes positiv for hiv-antistoffer, HBsAg eller anti-HCV, skal der indberettes foretaget look-back, som udarbejdes med henblik på at identificere evt. smittede recipienter (modtagere af blod eller blodprodukter).
Formular "Donationsindberetning ved positiv flergangsdonor" anvendes.

Blodcentrenes login til elektronisk indberetning foretages her.

Klik for større billede (pdf)