Screening af blod

Blodcentrenes indberetning af visse virusmarkører fundet ved screening af blod

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse varetager overvågningen af den nationale bloddonorscreening. Indberetningen fra blodcentrene foretages elektronisk og fra 1. juli 2021 sker det via SEI2’s webbaserede løsning.

Oprettelse i SEI2 kan ske ved at kontakte Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse pr. e-mail til ldr@ssi.dk

Se endvidere Brugervejledning til elektronisk indberetning 

Til indberetningen anvendes to skemaer i SEI2:

Skemaet ”bloddonorscreening”
Dette ligner meget det tidligere skema 1 (”Månedlig indberetning af bloddonorscreening”), hvor blodcentrene hver måned indberetter henholdsvis antal undersøgte donationer, antal førstegangsdonorer samt eventuelle fund af hiv, hepatitis B eller hepatitis C blandt donorerne. Herudover skal der angives:

  • cpr-nummer for positive donorer
  • hvorvidt der er foretaget individuel anmeldelse af positive donorer i SEI2-skemaet ”smitsomme sygdomme”
  • hvorvidt donationsanamnese og lookback har ført til fund af positive recipienter.

Skemaet ”smitsomme sygdomme”
Dette ligner det nuværende skema 2 (”Individuel indberetning af positiv donor”).

Hvis donor tidligere har givet blod og findes positiv for hiv, hepatitis B eller hepatitis C, skal der foretages lookback, som udarbejdes med henblik på at identificere evt. smittede recipienter (modtagere af blod eller blodprodukter). Donationsanamnese og evt. lookback skal ikke længere indberettes til Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse.

Elektronisk indberetning foretages her.