MiBa i overvågning

Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) fungere som det centrale omdrejningspunkt for den nationale overvågning af smitsomme sygdomme og mikroorganismer. Den laboratoriebaserede overvågning bygger på elektronisk indberetning fra de forskellige diagnosticerende laboratorier til MiBa.

Fx er en MiBa-baseret overvågning af en række luftvejspatogener, influenza, kighoste, Mycoplasma pneumoniae og RS-virus implementeret.

Den nationale overvågning af smitsomme sygdomme og mikroorganismer er langt mere komplet, retvisende og rettidig, så Statens Serum Institut hurtigt og med større sikkerhed kan identificerer sygdomsudbrud og effektivt formidle relevant information til embedslægen, nationale og internationale myndigheder.

Læs mere om Den danske mikrobiologidatabase (MiBa)