Laboratoriebaseret overvågning

For nogle mikroorganismer og sygdomme er der obligatorisk indberetningspligt fra det diagnosticerende laboratorium

Følgende mikroorganismer eller sygdomme er omfattet af obligatorisk indberetningspligt fra det diagnosticerende laboratorium:

 • Carbapenemase producerende organismer (CPO)
 • Fugleinfluenza hos mennesker
 • Gonorré
 • Hepatitis A virus
 • HIV
 • Influenza A (H1N1) v
 • Influenza, præpandemisk alarmperiode (udmeldes fra Sundhedsstyrelsen)
 • Invasiv Haemophilus influenzae-sygdom (Hib-sygdom)
 • Invasiv pneumokoksygdom
 • Kighoste
 • Listeriose
 • Malaria
 • Methicillin-resistent staphylococcus aureus (MRSA)
 • Mæslinger (morbilli virus)
 • Okulo-genital klamydia
 • Poliovirus
 • Rubella i graviditeten
 • Rubella, kongenit (medfødte røde hunde)
 • Tarmpatogene bakterier
Endvidere skal der indsendes bakterieisolater til Statens Serum Institut i følgende tilfælde:
 • Clostridium difficile-infektion 
  • C. difficile-isolater med resistens over for de nyere fluorkinoloner (fx moxifloxacin) 
  • C. difficile-isolater fra patienter med svære manifestationer af C. difficile-associeret infektion 
  • C. difficile-isolater indsamlet i forbindelse med udbrudsmistanke
 • Invasiv Haemophilus influenzae-sygdom (Hib-sygdom)
 • Invasiv pneumokoksygdom
 • Invasive extended spectrum beta-laktamaseproducerende enterobacteriacea (ESBL)
 • Invasive Staphylococcus aureus
 • Kliniske vancomycin resistente enterokokker (VRE)
Der er desuden udbredt tradition for at indsende en række andre isolater til gruppe- og/eller typebestemmelse og i visse tilfælde resistensbestemmelse, bl.a. Salmonella, meningokokker, gonokokker og betahæmolytiske streptokok.

Lovmæssigt grundlag

Det lovmæssige grundlag for denne overvågning er: