Indberetning af sygdomme

Det er lovpligtigt at indberette en række smitsomme sygdomme til Statens Serum Institut. Lovgrundlaget for den nationale overvågning er Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme (samt senere tilføjelser).

Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme

I bekendtgørelsen beskrives, at en række sygdomme er individuelt anmeldelsespligtige for landets læger. Dette kaldes også kliniske anmeldelser.

Læs om hvordan man indberetter individuelt anmeldelsespligtige sygdomme til Styrelsen for Patientsikkerhed og til Statens Serum Institut.

På baggrund af anmeldelserne genereres data, som er tilgængelige for borgerne på ”Overvågning i tal, grafer og kort".

Statens Serum Institut overvåger desuden smitsomme sygdomme via sentinelovervågning af influenza, gravidscreening, bloddonorscreening og laboratoriebaseret overvågning.

Sentinelovervågning af influenza

Bloddonorscreening

Laboratoriebaseret overvågning

Følgende mikroorganismer eller sygdomme er omfattet af obligatorisk indberetningspligt fra det diagnosticende laboratorium:

 • Okulo-genital klamydia
 • Gonoré
 • Tarmpatogene bakterier
 • Listeriose
 • Malaria
 • Invasiv pneumokoksygdom
 • Invasiv Haemophilus influenzae-sygdom (Hib-sygdom)
 • Kighoste
 • Methicillin-resistent staphylococcus aureus (MRSA)
 • Hiv

Endvidere skal der indsendes bakterieisolater til Statens Serum Institut i følgende tilfælde:

 • Invasiv pneumokoksygdom
 • Invasiv Haemophilus influenzae-sygdom (Hib-sygdom)
 • Methicillin-resistent staphylococcus aureus (MRSA)
 • Clostridium difficile-infektion 
      - C. difficile-isolater med resistens over for de nyere fluorkinoloner (fx moxifloxacin) 
      - C. difficile-isolater fra patienter med svære manifestationer af C. difficile-associeret infektion 
      - C. difficile-isolater indsamlet i forbindelse med udbrudsmistanke

Der er desuden udbredt tradition for at indsende en række andre isolater til typebestemmelse, bl.a. Salmonella og Neisseria sp.

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. (BEK nr. 277 af 14/04/2000)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. (BEK nr. 1102 af 20/09/2007)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. (BEK nr. 845 af 08/09/2009)

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af Svær Akut Respiratorisk Syndrom (SARS) (BEK nr. 616 af 27. juni 2003)

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af tilfælde af Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) påvist hos personer (BEK nr. 1002 af 6. oktober 2006)

Bekendtgørelse om anmeldelse af tilfælde af Carbapenemase-Producerende Organismer (CPO) påvist hos personer (BEK nr. 1091 af 30. august 2018)

Bekendtgørelse om alment farlige sygdomme (BEK nr. 304 af 27. februar 2021) fremgår en liste af sygdomme, som ligeledes overvåges.