Yersinia overvågning (R-nr. 1044) Udgået

Se håndbog vedr. Overvågningsanalyser.

Indikation

Indsendelse af sygdomsfremkaldende Yersinia kultur til national overvågning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen kan indsendes kultur.

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

SSI transportmedium (Stuarts) eller lignende til kultur.

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Vækst eller ingen vækst.

Ved vækst svares art og for Yersinia enterocolitica svares bio-/serotype.

Svartid

Svar afgives normalt 1-2 uger efter prøvens modtagelse. I særlige tilfælde kan forekomme forlængede svartider.

Bemærkning

Isolater bruges til overvågning af typer og udbrudsdetektion. Data og prøveanalyser samles og afrapporteres på overvågning i tal, grafer og kort. Data bruges endvidere i forbindelse med udarbejdelsen af Annual Report on Zoonoses in Denmark og sendes til ECDCs europæiske overvågning af zoonoser.

Analysens princip

Artsbestemmelse ved MALDI-TOF, eventuelt efterfølgende biokemisk undersøgelse og agglutination.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

102093043300000 Yersinia Overvågning og type - Fæces
102097011100000 Yersinia Overvågning og type - Kultur af mikroorganisme
102093000100000 Yersinia Overvågning og type - Urin

Svarkode

SSI00103

Pris

Artikel nr. Pris 2024
101711 Gratis

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Tarmbakteriologisk Laboratorium 

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00