Vibrio overvågning (R-nr. 1054) Udgået

Se håndbog vedr. Overvågningsanalyser.

Indikation

Indsendelse af tarmpatogene Vibrio kultur til national overvågning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen kan indsendes kultur.

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

SSI transportmedium (Stuarts) eller lignende til kultur.

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Vækst eller ingen vækst.

Ved vækst svares, art og serotype.

Svartid

Svar afgives normalt 1-2 uger efter prøvens modtagelse. I særlige tilfælde kan forekomme forlængede svartider.

Bemærkning

Indsendte isolater bruges til overvågning af typer og udbrudsdetektion.

Analysens princip

Artsbestemmelse ved MALDI-TOF, og eventuelt efterfølgende biokemisk undersøgelse og serotypning.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

108213043300000 Vibrio species Overvågning - Fæces
108217011100000 Vibrio species Overvågning - Kultur af mikroorganisme
108213000100000 Vibrio species Overvågning - Urin

Pris

Artikel nr. Pris 2024
101714 Gratis

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Tarmbakteriologisk Laboratorium 

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00