Urogenitale mycoplasmer (dyrkning eller DNA) (R-nr. 182) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Mycoplasma genitalium: Undersøgelse for seksuelt overførbar infektion, primært uretrit, cervicit og underlivsbetændelse.

Ureaplasma arter og Mycoplasma hominis:

Hos kvinder: Ved opklaring af febrilia efter abort eller fødsel og i forbindelse med øvre genitalinfektion, hvis prøve fra øvre genitalia kan opnås.

Hos nyfødte, især for tidligt fødte: Pneumoni, meningitis, septikæmi.

Hos mænd: Uretrit, som ikke skyldes gonokokker, klamydier eller M. genitalium kan skyldes ureaplasma. Betydning af fund af Ureaplasma arter skal dog tolkes med forsigtighed da ca. 40% af raske mænd er bærere.

Hos patienter med immundefekt eller immunsuppression: Arthritis eller sepsis med uopklaret ætiologi.

Ved sårinfektion: Urogenitale sårinfektioner uden kendt ætiologi bør undersøges for M. hominis og U. urealyticum. Pyelonephritis kan være forårsaget af M. hominis, hyppigheden er ukendt.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Slimhindesekret og lignende
  • Først ladt urin

Slimhindesekret fra urethra eller cervix opsamles med flock podepind. Materiale fra andre lokaliteter, fx urin, peritonæum, sår eller led, opsamles i sterilt glas uden tilsætning. Podepinden transporteres i UTM transportmedium.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Flock swab med UTM transportmedium.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

For DNA:

  • Påvist
  • Ikke påvist

For dyrkning:

  • Vækst
  • Ingen vækst

Svartid

Mycoplasma genitalium: Negativt analysesvar afsendes på hverdage dagen efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Ved positivt resultat afventes konfirmatorisk test, og svar afsendes 2 dage efter at prøven er modtaget i laboratoriet.

Alle M. genitalium positive prøver undersøges for mutationer der forårsager makrolid resistens, hvilket ses hos ca. 40-50% af danske patienter. Svar på denne undersøgelse afsendes inden for en uge.

Ureaplasma species: Skriftligt svar afsendes 2-3 dage efter prøvens modtagelse. Positivt resultat meddeles semikvantitativt som vækst af Ureaplasma species: Få, en del eller mange kolonier.

Mycoplasma hominis: Skriftligt svar afsendes senest 1 uge efter prøvens modtagelse. Positivt resultat meddeles semikvantitativt som vækst af M. hominis: Få, en del eller mange kolonier.

Tolkning og reference-værdier/interval

Mycoplasma genitalium: Påvisning anses altid for at være patologisk.

Ureaplasma species: Undersøgelsen bør kun udføres i særlige tilfælde, da den kliniske relevans af positivt fund er omdiskuteret. Positivt fund med vækst af mange kolonier kan regnes for signifikant ved non-gonoroisk, non-klamydiel uretrit hos mænd hvor infektion med Mycoplasma genitalium er udelukket. Betydningen af positivt fund skal dog tolkes med forsigtighed da ca. 40 % af raske mænd er bærere. Ca. 40-50% af raske kvinder er koloniseret med ureaplasmer, hvorfor positivt fund skal tolkes med forsigtighed. Ved behandling af kvinder bør der udelukkende vurderes på den kliniske effekt og ikke kontrolpodes da ureaplasmerne er svære at udrydde fra vaginalfloraen. I øvrigt kan rådgivning om tolkning fås ved telefonisk henvendelse til laboratoriet.

Påvisning af U. urealyticum og U. parvum DNA ved kvantitativ PCR (se R-nr. 676) giver mulighed for artsbestemmelse af ureaplasma species og påvisning af mange U. urealyticum i først ladt urin er associeret med uretrit hos mænd, hvorimod U. parvum ikke er associeret. Denne analyse har derfor en højere prædiktiv værdi ved uretrit.

Mycoplasma hominis: 10-15% af i øvrigt raske kvinder er koloniserede med M. hominis. Ved bakteriel vaginose er forekomsten > 70%. Positivt resultat bør derfor sammenholdes med kliniske fund. M. hominis er ikke associeret med genital infektion hos mænd.

Analysens princip

Mycoplasma genitalium DNA i prøven påvises ved sekvensspecifik genforstærkning, PCR. Mycoplasma hominis og Ureaplasma species påvises ved dyrkning på og i specialsubstrater.

Synonym

Urogenitale mycoplasmer

Bestillingskode

NPU17525 Syst(spec.)?Mycoplasmataceae; arb.k.(liste; proc.)
506011030000000 Urogenitale mycoplasmer Dyrkning og DNA/RNA - Ledvæske
506013000100000 Urogenitale mycoplasmer Dyrkning og DNA/RNA - Urin
506015000030020 Urogenitale mycoplasmer Dyrkning og DNA/RNA - Podning - Peritoneum
506015010030400 Urogenitale mycoplasmer Dyrkning og DNA/RNA - Slimhinde - podning - Uretra
506015010030760 Urogenitale mycoplasmer Dyrkning og DNA/RNA - Slimhinde - podning - Cervix
506015030000000 Urogenitale mycoplasmer Dyrkning og DNA/RNA - Sår - podning
506016020030020 Urogenitale mycoplasmer Dyrkning og DNA/RNA - Væske - Peritoneum

Svarkode

NPU12777 Syst(spec.)—Ureaplasma urealyticum; arb.k.(proc.) = ?
NPU12778 Syst(spec.)—Mycoplasma hominis; arb.k.(proc.) = ?
NPU21762 Sekr(spec.)—Mycoplasma genitalium(DNA); arb.k.(proc.) = ?
SMD00104

Pris

Artikel nr. Pris 2020
68472 879,00
444 

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00