Typning/sekventering af bakteriekultur (R-nr. 017)

Indikation

Afklaring af smitteveje, fx ved løbende overvågning som i produktionsmiljø eller i konkrete situationer hvor uønsket smitteoverførsel kan have fundet sted.  

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Renkultur i agarstik eller pladekultur

Rekvirering

Brev der beskriver den relevante problemstilling og den ønskede undersøgelse. Statens Serum Instituts generelle følgesedler kan benyttes.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Prøven sendes ved stuetemperatur med almindelig post eller kurér. Kulturen bør afsendes således at den ankommer til Statens Serum Institut på en hverdag.

Svar

Typningsresultater af bakterier.

Svartid

Skriftligt svar afsendes. Undersøgelsens varighed er sædvanlig 3-14 arbejdsdage, men afhænger af valg af typningsmetode.

Tolkning og reference-værdier/interval

Det skriftlige svar indeholder en fortolkning af data og yderligere fortolkning kan udføres, hvis laboratoriet er informeret om den epidemiologiske baggrund for undersøgelsen.

Bemærkning

Afdelingen deltager gerne med rådgivning i forbindelse med udredning og vurdering af relevansen af mulige smitteveje.

Undersøgelsen udføres kun efter aftale og prissættes individuelt.

Analysens princip

Der anvendes forskellige former for DNA-baserede typningsmetoder fra bakteriekultur.

Pris

Artikel nr. Pris 2021
44030 Variabel pris
44032 
44033 
66134 

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Fødevarebårne infektioner

T. 3268 8600
F. 3268 3231
mtd@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00