Staphylococcus aureus (MRSA) overvågning (R-nr. 1071)

Indikation

MRSA suspekt eller konfirmeret.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Renkultur af S. aureus

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Svar

Positiv eller negativ for genprodukter, samt spa type til overvågning/udbrudshåndtering.

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

mecA/C bestemmelse, spa typning og detektion af pvl- gen samt human faktor scn.

Sensitivitet og specificitet

Klinisk og analytisk specificitet og sensitivitet på den pågældende metode kendes ikke men er som med andre gen-baserede metoder høj.

Analysens princip

PCR og efterfølgende Sanger sekvensering.

Synonym

Spa typning

Bestillingskode

101257011100000 Staphylococcus aureus (MRSA) Overvågning - Kultur af mikroorganisme

Pris

Artikel nr. Pris 2024
101722 Gratis

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00