Shigella overvågning (R-nr. 1055) Udgået

Se håndbog vedr. Overvågningsanalyser.

Indikation

Indsendelse af Shigella kultur til national overvågning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen kan indsendes kultur.

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

SSI transportmedium (Stuarts) eller lignende til kultur.

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Vækst eller ingen vækst.

Ved vækst svares art og serotype.

Svartid

Svar afgives normalt 1-2 uger efter prøvens modtagelse. I særlige tilfælde kan forekomme forlængede svartider.

Bemærkning

Isolater bruges til overvågning af typer og udbrudsdetektion. Data og prøveanalyser samles og afrapporteres på overvågning i tal, grafer og kort. Data sendes til ECDC's europæiske overvågning af zoonoser.

Analysens princip

Artsbestemmelse ved biokemisk undersøgelse, efterfulgt af agglutination.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Bestillingskode

102083043300000 Shigella Overvågning af type - Fæces
102087011100000 Shigella Overvågning af type - Kultur af mikroorganisme
102083000100000 Shigella Overvågning af type - Urin

Svarkode

SSI00119

Pris

Artikel nr. Pris 2024
101735 Gratis

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Tarmbakteriologisk Laboratorium 

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00