Salmonella overvågning (R-nr. 1043) Udgået

Se håndbog vedr. Overvågningsanalyser.

Indikation

Indsendelse af Salmonella kultur til national overvågning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen kan indsendes kultur.

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

SSI transportmedium (Stuarts) eller lignende til kultur.

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Vækst eller ingen vækst.

Ved vækst svares, art, serotype og sekvens type.

Svartid

Svar afgives normalt 1-2 uger efter prøvens modtagelse. I særlige tilfælde kan forekomme forlængede svartider.

Bemærkning

Helgenomsekvensering på alle indsendte isolater bruges til overvågning af typer og udbrudsdetektion. Data og prøveanalyser samles og afrapporteres på overvågning i tal, grafer og kort. Data bruges i forbindelse med udarbejdelsen af Annual Report on Zoonoses in Denmark, DANMAP rapporten og sendes til ECDC's europæiske overvågning af zoonoser.

Analysens princip

Artsbestemmelse, serotype og sekvens type (ST) udledt fra helgenomsekvensering.

Synonym

MLST, ST

Bestillingskode

102073043300000 Salmonella Overvågning og type - Fæces
102077011100000 Salmonella Overvågning og type - Kultur af mikroorganisme
102073000100000 Salmonella Overvågning og type - Urin

Svarkode

SSI00095

Pris

Artikel nr. Pris 2024
101710 Gratis

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Tarmbakteriologisk Laboratorium 

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00