MRSA screening (R-nr. 066) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Mistanke om tilstedeværelse af MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus aureus). Vedrørende relevante indikationer henvises til de i egne instruktioner anførte situationer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Podemateriale på kulpodepind i SSI transportmedium (Stuarts) eller ESwab. Podning kan være relevant fra svælg, næsebor, perineum, lyske, sår m.m.

Ved mistanke om MRSA.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Fund af eller ingen fund af MRSA (Methicillin resistente Staphylococcus aureus).

Svartid

Skriftligt svar afsendes 1-3 dage efter undersøgelsens start. Ved fund af MRSA kontaktes rekvirenten telefonisk.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved påvisning af Methicillin resistente Staphylococcus aureus følges forskrifter udarbejdet af lokale hygiejnekomiteer.

Analysens princip

Opformering, efterfølgende udsåning på fast substrat, identifikation og resistensbestemmelse. Konfirmering af MRSA fund med molekylærbiologisk metode.

Synonym

Methicillin resistent Staphylococcus aureus

Bestillingskode

NPU28915 Sekr(spec.)—Staphylococcus aureus(Meticillinresistent); arb.k.(proc.) = ?

Svarkode

NPU28915 Sekr(spec.)—Staphylococcus aureus(Meticillinresistent); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2019
73595 478,00
73596 (tillæg for positiv)  1.464,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakteriologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3873
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00