Listeria monocytogenes overvågning (R-nr. 1041) Udgået

Se håndbog vedr. Overvågningsanalyser.

Indikation

Indsendelse af Listeria monocytogenes kultur til national overvågning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen kan indsendes kultur.

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

SSI transportmedium (Stuarts) eller lignende til kultur.

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Vækst eller ingen vækst.

Ved vækst svares sekvens type.

Svartid

Svar afgives normalt 1-2 uger efter prøvens modtagelse. I særlige tilfælde kan forekomme forlængede svartider.

Bemærkning

Helgenomsekventering på alle indsendte isolater bruges til overvågning af typer og udbrudsdetektion. Data og prøveanalyser samles og afrapporteres på overvågning i tal, grafer og kort. Data bruges endvidere i forbindelse med udarbejdelsen af Annual Report on Zoonoses in Denmark og sendes til ECDC's europæiske overvågning af zoonoser.

Analysens princip

Bestemmelse af sekvens type (ST) udledt fra helgenomsekventering.

Synonym

MLST, ST

Bestillingskode

102033043300000 Listeria Overvågning - Fæces
102035000030060 Listeria Overvågning - Podning - Rectum
102037011100000 Listeria Overvågning - Kultur af mikroorganisme

Svarkode

SSI00093

Pris

Artikel nr. Pris 2024
101715 Gratis

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Tarmbakteriologisk Laboratorium 

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00