Influenza antiviral resistensovervågning (R-nr. 660)

Indikation

Overvågning af antiviral resistensudvikling i patienter der er i behandling med antivirale lægemidler mod influenzavirus.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Svælgpodning
  • Luftvejsaspirat fra sug af øvre eller nedre luftveje
  • Ekstraheret RNA med indhold af influenza gener

Rekvirering

Blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Svar

Påvisning eller fravær af mutationer i N-genet og tolkning heraf. Påvist/ikke påvist for Influenza virus hører til anden diagnostik og er ikke med i denne analyse.

Svartid

Undersøgelsen udføres som en del af den nationale influenzaovervågning, og prøver til dette samles sammen. Ved specielle fund kontaktes indsender direkte. Hvis man ønsker hurtig diagnostisk antiviral resistensbestemmelse af influenzavirus skal prøve indsendes til den diagnostiske analyse R-nr. 659.

Tolkning og reference-værdier/interval

Fund af specifikke mutationer i neuraminidasegenet fra influenza A virus eksempelvis H1N1, H3N2 og H5N1 samt influenza B virus kan indikere resistens over for neuraminidasehæmmere. Ud fra mutationsprofil og fænotypiske assay vurderes om derr er ingen, middel eller høj resistens overfor de specifikke lægemidler.

Bemærkning

Der er hidtil kun fundet få eksempler på zanamivirresistens i kliniske prøver. Forekomsten af resistensmutationer afhænger af virus' N-type og er således forskellig for de cirkulerende subtyper H1N1, H3N2 og influenza B.

Analysens princip

RT-PCR amplifikation efterfulgt af sanger sekventering og/eller dybdesekventering ved next generation sequencing. Der ud over fænotypisk undersøgelse af følsomheden overfor de antivirale stoffer, når prøvens beskaffenhed tillader det.
 

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (PCR og sekveserings primere)
Internt reference nummer: R-nr. 660
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Oseltamivir resistens, Zanamivir resistens

Bestillingskode

SSI00057
390105000010151 Influenzavirus resistens Overvågning - Podning - Svælg
390102015000000 Influenzavirus resistens Overvågning - Luftvejssekret - aspirat - .
390109005000000 Influenzavirus resistens Overvågning - Ekstraheret DNA/RNA - .

Svarkode

SSI00057 Influenza antiviralresistens overv.
SSI00057
SSI00058
SVI00020
SVI00021

Pris

Artikel nr. Pris 2024
100591 Gratis

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus Overvågning & Forskning (VOF)

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00