Human immundefektvirus 1 (RNA) (Viral load, kvantitativ) (R-nr. 278) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Behandlingsvejledning eller prognostisk markør.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Ca. 7-10 mL blod udtaget sterilt direkte i vakuumrør med EDTA

Analysen kan foretages på andre prøvematerialer - dog med forbehold for svaret.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Skriv "stuetemperatur" og "haster" på kuverten. Sendes så hurtigt som muligt.

Svar

  • kopier/L (Omregningsfaktor til Internationale Units: 1 kopi = 2 IU) 

Svartid

Undersøgelsen udføres hver anden eller tredje uge alt efter prøveantal. Telefonisk svar afgives, når rekvisitionsblanketten er anført "telefonsvar ønskes" samt et telefonnummer.

Tolkning og reference-værdier/interval

Resultatet af kvantiteringen angives i antal HIV-1 RNA kopier pr. mL plasma.

Sensitivitet og specificitet

Analytisk sensitivitet: 50 kopier/mL

Analytisk specificitet: 100% specifikt for HIV-1

Måleområde og måleusikkerhed

Måleområde: 50-4 000 000 kopier/mL

Måleusikkerhed: Den ekspanderede måleusikkerhed for analysen er 10,4% eksklusiv præanalytiske bidrag. (Måleusikkerheden er beregnet på LOG(10) kopier/mL).

Analysens princip

Real-time PCR.

Target: LTR regionen.

Synonym

HIV-1, RNA kvantitativ, HIV-1-PCR kvantitativ, HIV-1 viral load

Bestillingskode

NPU16132 P—Human immundefektvirus 1(RNA); antalk.(proc.) = ? × 10³/L
NPU28922 Csv—Human immundefektvirus 1(RNA); antalk.(proc.) = ? × 10³/L
322021000800000 HIV RNA Kvantitering - Blod (EDTA-glas)

Svarkode

NPU16132 P—Human immundefektvirus 1(RNA); antalk.(proc.) = ? × 10³/L
NPU28922 Csv—Human immundefektvirus 1(RNA); antalk.(proc.) = ? × 10³/L

Pris

Artikel nr. Pris 2021
13781 2.538,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00