Human coronavirus NL63 (RNA) (R-nr. 258)

Indikation

Øvre eller nedre luftvejsinfektion, influenzalignende symptomer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

 • Svælgpodning
 • Nasopharynxsekret
 • Ekspektorat
 • Trachealsekret
 • BAL 
 • Næsepodning fra bagerste del af næsehulen 
 • Andre prøvematerialer – dog med forbehold for svaret

Om prøvematerialet: 

 • Podninger indsendes i UTM/VTM (virus transportmiddel). Undgå at anvende kulpodepinde. 
 • Nasopharynxsekret opsamles ved nasopharyngeal sugning. Ekspektorat opsamles i ekspektoratdåse. 
 • BAL væske (0,5 mL) opsamles i spidsglas med virustransportmedium. 
 • Prøven tages tidligt i sygdommens akutte fase, helst i de første 2-3 sygdomsdage.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Ekspektoratdåse, trakealsugesæt eller spidsglas.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

 • Påvist
 • Ikke påvist

Svartid

Undersøgelsen udføres 1-2 gange om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat er diagnostisk for infektion med Coronavirus NL63. Virus vides at give anledning til øvre og nedre luftvejsinfektion samt influenzalignende sygdomsbillede. Tidligere fund af association med Kawasakis syndrom har ikke kunnet dokumenteres.

Bemærkning

Andre virus kan give lignende sygdomsbillede.

Luftvejsmaterialer: Ved samtidig bestilling af 2 eller flere analyser i luftvejsvirus pakke se (R-nr. 680), analyseres prøven i hele pakken.

Undersøgelsens princip

Multiplex real time PCR (inkluderet i luftvejspakke se ( R-nr. 680).

Target: Nucleocapsid gen.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025 på følgende prøvematerialer: BAL, Ekspektorat, Podning, Trachealsekret, Nasopharynxsekret.

Bestillingskode

NPU27682 Syst(spec.)—Human coronavirus NL63(RNA); arb.k.(0 1) = ?

Svarkode

NPU27682 Syst(spec.)—Human coronavirus NL63(RNA); arb.k.(0 1) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2018
58484 1.360,00

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00