Haemophilus influenzae, overvågning (R-nr. 2093)

Indikation

Indsendelse af kultur fra invasive Haemophilus influenzae til national overvågning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen indsendes kultur af Haemophilus influenzae fremdyrket fra prøvemateriale fra normalt sterile områder.

Originalt prøvemateriale modtages ikke.

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

SSI transportmedium (Stuarts), ESwab eller lignende til kultur.

Svar

  • Vækst eller ingen vækst af indsendt isolat.
  • Ved vækst svares art, serotype, biotype og sekvenstype fra MLST.

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Helgenomsekventering udføres på alle indsendte isolater. Serotype, biotype og sekvenstype fra MLST udledes af de genetiske data.

Serotype er især relevant, da serotype b er indeholdt i børnevaccinationsprogrammet.

Data rapporteres årligt til ECDC's overvågningssystem (TESSy).

Analysens princip

Bestemmelse af serotype, biotype samt sekvenstype fra MLST udledt fra helgenomsekventering.

Bestillingskode

102157011100000 Haemophilus influenzae Overvågning - Kultur af mikroorganisme
DNK05315: Kultur(spec.)—Haemophilus influenzae; kategori(serotype; proc.) = ?

Svarkode

DNK05315: Kultur(spec.)—Haemophilus influenzae; kategori(serotype; proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
104500 Gratis

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Neisseria og Streptokok Referencelaboratoriet (NSR)

T. 3268 8600
 @. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00