Human immundefektvirus 1 (RNA; Resistens i Integrase, Protease og Revers transkriptase gener; Overvågning) (R-nr. 2060)

Indikation

Behandlingsvejledning forud for påbegyndelse af antiretroviral terapi af nydiagnosticerede og ikke tidligere behandlede HIV-1 patienter.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Mindst 5 mL EDTA-blod (EDTA-blod foretrækkes til PCR analyser, da virusmængden kan være nedsat i serum)

Analysen kan udføres på andre prøvematerialer - dog med forbehold for svaret.

Prøvetagningen bør tilrettelægges således, at prøven kan modtages i laboratoriet indenfor 24 timer. Frossen plasma eller serum kan også sendes, men skal sendes, så det modtages i frossen tilstand hos laboratoriet på Statens Serum Institut.

Rekvirering

Blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Kan KUN bestilles efter aftale og påbegyndes efter Statens Serum Institut har modtaget et udfyldt spørgeskema og viral load omkring prøvetagningstidspunktet.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven opbevares ved stuetemperatur, hvis det er EDTA-blod. Bør afsendes så hurtigt som muligt.

Skriv "stuetemperatur" og "haster" på kuverten. Sendes så hurtigt som muligt. Prøvematerialet skal være laboratoriet i hænde senest 24 timer efter prøvetagningen. Frossen plasma eller serum kan også sendes, men skal sendes, så det modtages i frossen tilstand hos laboratoriet på Statens Serum Institut.

Svar

Variabelt svar baseret på algoritme.

Der sendes to svarsedler: et for resistensprofilen i Protase+RT generne og et for resistensprofilen i Integrase genet.

Svartid

Svartiden varierer da analysen udføres efter behov - efter modtagelse af spørgeskema og viral load.

Tolkning og reference-værdier/interval

Mutationer i RT-, protease- og integrase-generne associeret til antiretroviral resistens angives. Den deducerede resistens over for kendte antiretrovirale stoffer angives. Subtype angives separat for Protease+RT og Integrase genernes.

Analysens princip

Specifikke gensekvenser fra viralt RNA isoleret fra plasma opformeres ved PCR. Det amplificerede materiale sekventeres og mutationer associeret til antiretroviral resistens identificeres i HIV’s RT og protease gen.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (PCR og sekveserings primere)
Internt reference nummer: R-nr. 2060
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

HIV-1 genotypisk resistensbestemmelse

Bestillingskode

SSI00056
322061000800000 HIV-1 Udvidet genotypisk resistensbestem. (nydiagnosticeret patient) - Blod (EDTA-glas)
322061017500000 HIV-1 Udvidet genotypisk resistensbestem. (nydiagnosticeret patient) - Blod (citrat-glas)
322061017100000 HIV-1 Udvidet genotypisk resistensbestem. (nydiagnosticeret patient) - Blod (heparin-glas)
322061001500000 HIV-1 Udvidet genotypisk resistensbestem. (nydiagnosticeret patient) - Plasma
322061000100000 HIV-1 Udvidet genotypisk resistensbestem. (nydiagnosticeret patient) - Fuldblod
322061001000000 HIV-1 Udvidet genotypisk resistensbestem. (nydiagnosticeret patient) - Serum eller koagelblod
322061000900000 HIV-1 Udvidet genotypisk resistensbestem. (nydiagnosticeret patient) - Serum
322061020000000 HIV-1 Udvidet genotypisk resistensbestem. (nydiagnosticeret patient) - Spinalvæske

Svarkode

SSI00056

Pris

Artikel nr. Pris 2024
101168 Gratis

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus Overvågning & Forskning (VOF)

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00