Goldmann-Wittmer (Rubella) (R-nr. 2014) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Mistanke om infektiøs årsag til øjeninfektion, primært uveitis, retinitis eller endolphthalmitis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL eller serum 2 (1) mL samt øjenkammervæske eller væske fra corpus vitreum 0,2 mL

Det er vigtigt at øjenkammervæske så vidt muligt ikke er tilsat ekstra væske. PCR analysens sensitivitet nedsættes, hvis man under udtagningen af øjenvæske indsprøjter saltvand. Hvis det ikke kan undgås, bedes man notere et cirka blandingsforhold.

Der må højest være 24 timer mellem udtagning af væske fra øje og blod/serum.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Prøven sendes med almindelig post eller taxa ved hasteprøver (efter aftale på telefon 4033 6379).

Svar

PCR: Se R-nr. 624 for svarmuligheder

GW ratio:

  • <3 negativ=intraokular antistof produktion ikke påvist
  • >=3 positiv=intraokular antistof produktion påvist

Svartid

PCR: Se R-nr. 624 for svartid.

GW ratio: Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

PCR: Se R-nr. 624

GW: Forhøjet GW ratio påviser intraokulær antistof produktion mod den undersøgte mikroorganisme, hvilket kan understøtte den kliniske diagnose.

For virus er PCR oftest positiv tidligt i sygdomsforløbet mens GW i højere grad er positiv senere i forløbet.

Bemærkning

Goldmann Wittmer koefficient analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Sensitivitet og specificitet

Studier har vist, at kombinationen af PCR-analyse og Goldmann Wittmer analysen øger den kliniske sensitivitet.

Analysens princip

PCR: Se R-nr. 624.

GW: Der udregnes en ratio mellem forholdet af specifikke antistoffer i hhv. serum og intraokulær væske i forhold til total immunglobulin indholdet i de 2 væsker.

Forhøjet ratio understøtter at der er lokalproduktion af specifikke antistoffer i øjet.

Synonym

Intraokulær antistof syntese

Bestillingskode

SVI00019 (NB! Øjenkammervæske eller væske fra corpus vitreum)
SVI00018 (NB! Blod)
591371000100000 Intraokulær antistofsyntese (Rubella) (røde hunde) - Fuldblod
591371000900000 Intraokulær antistofsyntese (Rubella) (røde hunde) - Serum
591371001000000 Intraokulær antistofsyntese (Rubella) (røde hunde) - Serum eller koagelblod
591376020010063 Intraokulær antistofsyntese (Rubella) (røde hunde) - Væske - Øjenkammer
591376020010084 Intraokulær antistofsyntese (Rubella) (røde hunde) - Væske - Corpus vitreum

Svarkode

NPU29741 Corpus vitreum(spec.)—Rubellavirus-antistof(IgG/tot. IgG); rel.stoffr.(Corpus vitreum/Plasma; proc.) = ?
NPU29802 Corpus vitreum(spec.)—Rubella virus(RNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2022
96334 3.843,00
96335

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00