Goldmann-Wittmer (HSV, VZV, CMV) (R-nr. 2012) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Mistanke om infektiøs årsag til øjeninfektion, primært uveitis, retinitis eller endolphthalmitis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Blod uden tilsætning 5 (2) mL eller serum 2 (1) mL samt øjenkammervæske eller væske fra corpus vitreum 0,2 mL

Det er vigtigt at øjenkammervæske så vidt muligt ikke er tilsat ekstra væske. PCR analysens sensitivitet nedsættes, hvis man under udtagningen af øjenvæske indsprøjter saltvand. Hvis det ikke er muligt, bedes man notere et cirka blandingsforhold.

Der må højest være 24 timer mellem udtagning af væske fra øje og blod/serum.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Prøven sendes med almindelig post eller taxa ved hasteprøver (efter aftale på telefon 4033 6379).

Svar

For PCR svar, se de respektive analyser:

GW ratio:

  • < 3 negativ=intraokular antistof produktion ikke påvist
  • >=3 positiv=intraokular antistof produktion påvist

Svartid

PCR: Se svartid under de enkelte analyser.

GW: Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Delsvar efterhånden som undersøgelserne udføres.

Tolkning og reference-værdier/interval

For PCR, se de respektive analyser:

GW: Forhøjet GW ratio påviser intraokulær antistof produktion mod den undersøgte mikroorganisme, hvilket kan understøtte den kliniske diagnose.

For virus er PCR oftest positiv tidligt i sygdomsforløbet mens GW i højere grad er positiv senere i forløbet

Bemærkning

Goldmann Wittmer koefficient analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium

Sensitivitet og specificitet

Studier har vist, at kombinationen af PCR-analyse og Goldmann Wittmer analysen øger den kliniske sensitivitet.

Analysens princip

PCR (se de enkelte analyser): 

GW: Der udregnes en ratio mellem forholdet af specifikke antistoffer i hhv. serum og intraokulær væske i forhold til total immunglobulin indholdet i de 2 væsker.

Forhøjet ratio understøtter at der er lokalproduktion af specifikke antistoffer i øjet.

Synonym

Intraokulær antistof syntese.

Bestillingskode

SVI00014 (NB! Øjenkammervæske eller væske fra corpus vitreum)
SVI00016 (NB! Blod)
591351000100000 Intraokulær antistofsyntese (HSV, VZV, CMV) - Fuldblod
591351000900000 Intraokulær antistofsyntese (HSV, VZV, CMV) - Serum
591351001000000 Intraokulær antistofsyntese (HSV, VZV, CMV) - Serum eller koagelblod
591356020010063 Intraokulær antistofsyntese (HSV, VZV, CMV) - Væske - Øjenkammer
591356020010084 Intraokulær antistofsyntese (HSV, VZV, CMV) - Væske - Corpus vitreum

Svarkode

NPU14464 Corpus vitreum(spec.)—Cytomegalovirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU14476 Corpus vitreum(spec.)—Herpes simplexvirus(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU14492 Corpus vitreum(spec.)—Human alphaherpesvirus 3(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU29738 Corpus vitreum(spec.)—Herpes simplexvirus-antistof(IgG/tot. IgG); rel.stoffr.(Corpus vitreum/Plasma; proc.) = ?
NPU29739 Corpus vitreum(spec.)—Cytomegalovirus-antistof(IgG/tot. IgG); rel.stoffr.(Corpus vitreum/Plasma; proc.) = ?
NPU29740 Corpus vitreum(spec.)—Human herpesvirus 3-antistof(IgG/tot. IgG); rel.stoffr.(Corpus vitreum/Plasma; proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2022
96326 3.843,00
96328

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00