Fæces donor screening (R-nr. 2055) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Undersøgelse af potentielle afføringsdonorer for udelukkelse af tilstedeværelse af udvalgte parasit, virus og bakterier.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fæces uden tilsætning (vigtigt at fylde op til stregen)

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøverne ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Se de enkelte analyser.

Svartid

Se under de enkelte analyser.

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Se under de enkelte analyser.

Hepatitis B virus (HBV) c-antistof (total & IgM):
Typiske fundkombinationer på forskellige tidspunkter i HBV infektionens forløb til helbredelse eller udvikling af kronisk infektion samt efter vaccination mod HBV.

Downloads:

Patienten bør henvises til yderligere udredning med henblik på at undersøge om der er tale om en aktuel eller overstået HBV infektion, hvis der foreligger et positivt screenings resultat.

Hepatitis B virus (HBV) s-antigen (HBsAg):
Positiv HBsAg: Der foreligger en HBV infektion; akut, kronisk aktiv hepatitis eller kronisk inaktive bæretilstand. Ved akut HBV infektion bliver HBsAg oftest negativ < 3 måneder efter sygdomsdebut. Vedvarer HBsAg at være positiv i serum > 6 måneder, er der forøget risiko for overgang i kronisk aktiv infektion eller kronisk inaktive bæretilstand.
Patienten bør henvises til yderligere udredning hvis der foreligger et positivt HBsAg svar.

Hepatitis C virus (HCV) antistof (IgG) (screening):

Download:

Positivt resultat fra den indledende undersøgelse bør give anledning til at patienten udredes yderligere, for at afklare om patienten reelt er positiv for HCV.

Sensitivitet og specificitet

Se under de enkelte analyser.

Måleområde og måleusikkerhed

Se under de enkelte analyser.

Analysens princip

Se under de enkelte analyser.

Hepatitis B virus (HBV) c-antistof (total & IgM): Påvisning ved ELISA.
Hepatitis B virus (HBV) s-antigen (HBsAg): ELISA. HBsAg i mængder svarende til ca. > 0,3 ng/mL serum kan påvises.
Hepatitis C virus (HCV) antistof (IgG) (screening): Indirekte ELISA.

Bestillingskode

SSI00155 Fæces Donor Screening - P
SVI00155 Fæces Donor Screening - F
SMD00155 Fæces Donor Screening - F
590161000900000 Screening i forbindelse med fæcesdonation - Serum
590161000100000 Screening i forbindelse med fæcesdonation - Fuldblod
590161001000000 Screening i forbindelse med fæcesdonation - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU02344 P—Human hepatitis A virus-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU02349 P—Human immundefektvirus 1+2(antistof+antigen); arb.k.(proc.) = ?
NPU02346 P—Hepatitis B virus c-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU12182 P—Hepatitis B virus c-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
NPU12688 P—Human immundefektvirus 1(ag; p24); arb.k.(proc.) = ?
NPU19649 P—Human immundefektvirus 1+2(antistof+ag); arb.k.(proc.) = ?
NPU27649 F—Sapovirus(RNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU27845 F—Rotavirus(RNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU28218 F—Human astrovirus(RNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU28281 F—Norovirus(RNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU28317 F—Human adenovirus 40+Human adenovirus 41(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
SSI00077 Cryptosporidium og Giardia(DNA)
SMD00075 Entamoeba histolytica/dispar(DNA)
SSI00075 Entamoeba histolytica/dispar(DNA)
SSI00978 Mikrobiom bakterie 16S DNA
SSI00976 Mikrobiom parasit 18S DNA
SSI00977 Mikrobiom svampe 18S DNA
NPU26655 F—Parasit(Cyste+Ormeæg); taxon = ?
SMD00155 Fæces Donor Screening

Pris

Artikel nr. Pris 2021
99685 11.633,00
99686 
99687 
99688 
100204 

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00