Fæces donor screening (R-nr. 2055)

Indikation

Undersøgelse af potentielle afføringsdonorer for udelukkelse af tilstedeværelse af udvalgte parasit, virus og bakterier.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Serum (4 mL) eller fuldblod uden tilsætning (8 mL) samt fæces uden tilsætning (vigtigt at fylde op til stregen)

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøverne ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Se de enkelte analyser.

Hepatitis B virus (HBV) c-antistof (total & IgM):

  • Negativ
  • Positiv
  • Inkonklusiv

Hepatitis B virus (HBV) s-antigen (HBsAg):

  • Påvist
  • Ikke påvist

Hepatitis C virus (HCV) antistof (IgG) (screening):

  • Positiv
  • Negativ

Svartid

Se under de enkelte analyser.

Hepatitis B virus (HBV) c-antistof (total & IgM), Hepatitis B virus (HBV) s-antigen (HBsAg) og Hepatitis C virus (HCV) antistof (IgG) (screening): Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Se under de enkelte analyser.

Hepatitis B virus (HBV) c-antistof (total & IgM):
Typiske fundkombinationer på forskellige tidspunkter i HBV infektionens forløb til helbredelse eller udvikling af kronisk infektion samt efter vaccination mod HBV.

Downloads:

Patienten bør henvises til yderligere udredning med henblik på at undersøge om der er tale om en aktuel eller overstået HBV infektion, hvis der foreligger et positivt screenings resultat.

Hepatitis B virus (HBV) s-antigen (HBsAg):
Positiv HBsAg: Der foreligger en HBV infektion; akut, kronisk aktiv hepatitis eller kronisk inaktive bæretilstand. Ved akut HBV infektion bliver HBsAg oftest negativ < 3 måneder efter sygdomsdebut. Vedvarer HBsAg at være positiv i serum > 6 måneder, er der forøget risiko for overgang i kronisk aktiv infektion eller kronisk inaktive bæretilstand.
Patienten bør henvises til yderligere udredning hvis der foreligger et positivt HBsAg svar.

Hepatitis C virus (HCV) antistof (IgG) (screening):

Download:

Positivt resultat fra den indledende undersøgelse bør give anledning til at patienten udredes yderligere, for at afklare om patienten reelt er positiv for HCV.

Bemærkning

Pakken består af:

Cytomegalovirus (CMV) antistof (total, IgM) (R-nr. 281)
Epstein-Barr virus (EBV) antistof (EBNA, IgG, IgM) (R-nr. 205)
Human hepatitis A virus (HAV) antistof (total, IgM) (R-nr. 206)
Hepatitis E virus (HEV) antistof (IgG, IgM) (R-nr. 219)
Human immundefekt virus type 1+2 (HIV-1+2) (antistof+Ag) (antistof og antigen screeningstest) (R-nr. 250)
Standard Test Syfilis (screen) (R-nr. 320)
Gastroenteritisvirus (rota-, adeno-, astro-, sapo- og norovirus i fæces) (R-nr. 290)
Cryptosporidium arter og Giardia duodenalis (DNA) (R-nr. 077)
Entamoeba histolytica og Entamoeba dispar (DNA) med artsdifferentiering (R-nr. 075)
Mikrobiom 16S/18S (bakterier, svampe, parasitter) (R-nr. 1008)
Parasit (Cyste+Ormeæg+Orme) (R-nr. 071)
Tarmpatogene bakterier (TPB) inkl. diarréfremkaldende E. coli (R-nr. 159)
Helicobacter pylori (ag) (antigen i fæces) (R-nr. 122)
Samt:
Hepatitis B virus (HBV) s-antigen (HBsAg)
Hepatitis B virus (HBV) c-antistof (total & IgM)
Hepatitis C virus (HCV) antistof (IgG) (screening)

Tarmpatogene bakterier: Dyrkning for Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Clostridium difficile, Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio, Listeria, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus samt ESBL-producerende bakterier og vancomycin-resistente Enterokokker. Desuden dyrkes for Escherichia coli med efterfølgende detektion af specifikke virulensgener for følgende grupper af diarréfremkaldende E. coli: verotoksinproducerende Escherichia coli (VTEC) (fx E. coli O157), enteropatogene (spædbarnspatogene) Escherichia coli (EPEC), enterotoksigene Escherichia coli (ETEC), enteroinvasive Escherichia coli (EIEC) og intiminproducerende Escherichia coli (A/EEC).

Sensitivitet og specificitet

Se under de enkelte analyser.

Måleområde og måleusikkerhed

Se under de enkelte analyser.

Analysens princip

Se under de enkelte analyser.

Hepatitis B virus (HBV) c-antistof (total & IgM): Påvisning ved ELISA.
Hepatitis B virus (HBV) s-antigen (HBsAg): ELISA. HBsAg i mængder svarende til ca. > 0,3 ng/mL serum kan påvises.
Hepatitis C virus (HCV) antistof (IgG) (screening): Indirekte ELISA.

Bestillingskode

SSI00155 Fæces Donor Screening - P
SVI00155 Fæces Donor Screening - F
SMD00155 Fæces Donor Screening - F

Svarkode

NPU12066 P—Cytomegalovirus-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU12370 P—Cytomegalovirus-antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU12085 P—Epstein-Barr virus nukleær-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU12738 P—Epstein-Barr virus capsid-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
NPU12739 P—Epstein-Barr virus capsid-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU27875 P—Epstein-Barr virus(DNA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU02344 P—Hepatitis A virus-antistof; arb.k.(0 1) = ?
NPU12181 P—Hepatitis A virus-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
NPU02349 P—Hepatitis B virus s-antigen; arb.k.(0 1) = ?
NPU02346 P—Hepatitis B virus c-antistof; arb.k.(0 1) = ?
NPU12182 P—Hepatitis B virus c-antistof(IgM); arb.k.(0 1) = ?
NPU12728 P—Hepatitis C virus-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
SSI00702 Hepatitis C virus(RNA)
NPU12733 P—Hepatitis E virus-antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
NPU28171 P—Hepatitis E virus-antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
NPU16415 P—Phospholipid-antistof; arb.stofk.(RPR) = ? (p.d.e.)
NPU17877 P—Wassermann-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU27649 F—Sapovirus(RNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU27845 F—Rotavirus(RNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU28218 F—Human astrovirus(RNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU28281 F—Norovirus(RNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU28317 F—Human adenovirus 40+Human adenovirus 41(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
SSI00077 Cryptosporidium og Giardia(DNA)
SMD00075 Entamoeba histolytica/dispar(DNA)
SSI00075 Entamoeba histolytica/dispar(DNA)
SSI00978 Mikrobiom bakterie 16S DNA
SSI00976 Mikrobiom parasit 18S DNA
SSI00977 Mikrobiom svampe 18S DNA
NPU26655 F—Parasit(Cyste+Ormeæg); taxon = ?
SMD00155 Fæces Donor Screening
NPU12688 P—Human immundefektvirus 1(ag; p24); arb.k.(0 1) = ?
NPU19649 P—Human immundefektvirus 1+2(antistof+Ag); arb.k.(0 1) = ?
NPU53997 P—Human immundefektvirus 1(gp120)-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU53998 P—Human immundefektvirus 1(gp41)-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU53999 P—Human immundefektvirus 1(p31)-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU54012 P—Human immundefektvirus 1(p24)-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU54013 P—Human immundefektvirus 1(p17)-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU54014 P—Human immundefektvirus 2(gp105)-antistof; arb.k.(proc.) = ?
NPU54015 P—Human immundefektvirus 2(gp36)-antistof; arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2019
99685 11.934,00
99686 
99687 
99688 
100204 

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00