Echinococcus multilocularis (alveolar) antistof (R-nr. 390) Udgået

Denne analyse kan ikke rekvireres mere.

Indikation

Eksposition og formodning om smitte med Echinococcus multilocularis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Blodprøverør uden tilsætning.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Resultatet angives som negativ eller positiv.

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Sensitiviteten er god, men ca. 25% af personer inficeret med E. granulosus vil reagerer i denne test.

Positive resultater konfirmeres ved Western blot analyse.

Analysens princip

ELISA.

Western blot til konfirmering og artsdifferentiering mellem E. granulosus og E. multiocularis.

Bestillingskode

NPU01927 P—Echinococcus multilocularis(hydatid)-antistof; arb.k.(proc.) = ?
440951000100000 Echinococcus multilocularis antistof - Fuldblod
440951000900000 Echinococcus multilocularis antistof - Serum
440951001000000 Echinococcus multilocularis antistof - Serum eller koagelblod

Svarkode

NPU01927 P—Echinococcus multilocularis(hydatid)-antistof; arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2023
40893 1.480,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00